خانه / پایان نامه های روانشناسی / دانلود فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

دانلود فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

دانلود فایل فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

 

فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

 

عنوان فایل : فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

دسته بندی : پایان نامه های روانشناسی

سیاهه بی ثباتی ازدواج. سیاهه بی ثباتی ازدواج، یک ابزار ۱۴ پرسشی است که برای اندازه گیری نبود ثبات ازدواج زناشویی به دست (ادواردز و همکاران ۲، ۱۹۸۷، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۷) تدوین شده است. این آزمون برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در برای ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و همچنین برای زن و مرد متأهل ۱۵۷۸ در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. نمره گذاری این پرسشامه به صورت لیکرت 1 تا 4 است که برای هرگز نمره 1 و برای همیشه نمره 4 دریافت می کند.هر چه امتیازات فرد بیشتر باشد احتمال طلاق و بی ثباتی ازدواج وی افزایش خوا

 

فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

سیاهه بی ثباتی ازدواج. سیاهه بی ثباتی ازدواج، یک ابزار ۱۴ پرسشی است که برای اندازه گیری نبود ثبات ازدواج زناشویی به دست (ادواردز و همکاران ۲، ۱۹۸۷، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۷) تدوین شده است. این آزمون برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در برای ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و همچنین برای زن و مرد متأهل ۱۵۷۸ در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. نمره گذاری این پرسشامه به صورت لیکرت 1 تا 4 است که برای هرگز نمره 1 و برای همیشه نمره 4 دریافت می کند.هر چه امتیازات فرد بیشتر باشد احتمال طلاق و بی ثباتی ازدواج وی افزایش خواهد یافت. روایی این سنجه در پژوهش های بی شماری مورد سنجش و تائید قرار گرفته است و همبستگی مثبت آن با سنجه های مربوط به مشکلات و اختلافات زناشویی و همبستگی منفی

 

کد فایل : 33892

سیاهه بی ثباتی ازدواج. سیاهه بی ثباتی ازدواج، یک ابزار ۱۴ پرسشی است که برای اندازه گیری نبود ثبات ازدواج زناشویی به دست (ادواردز و همکاران ۲، ۱۹۸۷، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۷) تدوین شده است. این آزمون برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در برای ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و همچنین برای زن و مرد متأهل ۱۵۷۸ در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. نمره گذاری این پرسشامه به صورت لیکرت 1 تا 4 است که برای هرگز نمره 1 و برای همیشه نمره 4 دریافت می کند.هر چه امتیازات فرد بیشتر باشد احتمال طلاق و بی ثباتی ازدواج وی افزایش خوا

جهت دانلود فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج کلیک کنید

فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

 

مشخصات فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج  با کد فایل 33892  در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی  با برچسب های فایل سیاهه بی ثباتی ازدواج. سیاهه بی ثباتی ازدواج، یک ابزار ۱۴ پرسشی است که برای اندازه گیری نبود ثبات ازدواج زناشویی به دست (ادواردز و همکاران ۲، ۱۹۸۷، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۷) تدوین شده است. این آزمون برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در برای ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و همچنین برای زن و مرد متأهل ۱۵۷۸ در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. نمره گذاری این پرسشامه به صورت لیکرت 1 تا 4 است که برای هرگز نمره 1 و برای همیشه نمره 4 دریافت می کند.هر چه امتیازات فرد بیشتر باشد احتمال طلاق و بی ثباتی ازدواج وی افزایش خوا  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .
همچنین این فایل از سایت دیگری در این سایت درج شده است و تمامی مسئولیت برعهده سایت مرجع میباشد که فایل از آنجا درج شده است پس برای پیگیری ها به سایت ارجاع داده شده مراجعه کنید.