خانه / فنی و مهندسی / تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

دانلود فایل تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

عنوان فایل : تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

دسته بندی : فنی و مهندسی

مقاله ,تحقیق , برق , تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق گرایش قدرت , دانش آموزی , دانشجویی

 

عنوان : تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

تعداد صفحات :5 صفحه

عکس : ندارد

شماره اسلاید : دارد

فهرست :  ندارد

دارای نکات و جزئیات و نمودار

 پی دی اف pdfفرمت  :

قسمتی از متن  :

مقدمه

نیاز به تغییر ساختار آموزش و مطابقت آموزش ها و

تحقیقات با نیازهاي صنعتی از دید پیشکسوتان آموزش

کشورمان دور نمانده است و این نیاز به روشنی در گزارش

گردهمایی شاخه مهندسی برق [ 1] ذکر شده است ولی

مطالب چاپ شده در مراجع [ 2و 3و 4و 6] که فعالیت هاي

در حال انجام و انجام شده در دانشگاه هاي مطرح

کشورمان را گزارش می نماید، نشان دهندة آن است که

تا حصول نتیجه فاصله داریم و لازم است کلیۀ دست

اندرکاران آموزش کشور بر روي کلیات یک الگوي کارآمد

براي ساختار آموزش در مهندسی برق به توافق برسند .

ضمن این که مشکلات مرتبط با زبان فارسی [ 5] را نیز در

رابطه با آموزش هاي مهندسی برق می بایستی در نظر

گرفت. از آن جا که ممکن است این توافق در کوتاه مدت

حاصل نگردد، در این مقاله موضوع به صورت خاص و تنها

در رابطه با یکی از زیر شاخه هاي مهندسی برق قدرت

موشکافی شده است.

مبحث انرژي و خصوصاانرژي الکتریکی ازمباحث با

اهمیت در مهندسی برق گرایش قدرت محسوب می شود .

فناوري هاي مورد استفاده در صنعت برق در طی صد ساله

گذشته عمدتامبتنی بر استفاده ار ادوات غیر فعال 1 در

بخش تولید، انتقال و توزیع انرزي الکتریکی بوده است. به

همین دلیل مباحث درسی دوره هاي کارشناسی و حتی

کارشناسی ارشد و دکتري در کشور ما در زمینه مهندسی

برق عمدتاحول این فناوریها تنظیم شده است . ورود

مباحث جدید و خصوصافناوریهاي نوین مبتنی بر ادوات

فعال 2 که در زیر شاخه الکترونیک قدرت مورد بحث قرار

می گیرد، در سی سال اخیر در دنیا شدیدارو به فزونی

گذاشته و اثرات آن در صنعت کشور مان نیز کاملا

مشهود است. در دهه اخیر با توجه به رویکرد جهانی به

سمت انرژي هاي نو و تجدید پذیر 3 و همچنین تولیدات

پراکنده 4 نقش الکترونیک قدرت 5 کاملاافزایش یافته به

نحوي که ساختار شبکه هاي انتقال 6 و توزیع 7 انرژ ي

الکتریکی در آیندة نزدیکی کاملادگرگون خواهد شد.

به همین دلیل آموزش الکترونیک قدرت در مهندسی

برق گرایش قدرت در سایر کشورهاي دنیا در اولویت قر ار

گرفته است تا بتواند نیازهاي جدید را پوشش دهد .

متاسفانه به دلیل استفاده از فناوري پیشرفته 8 در این

شاخه جدید و نیاز به تامین تجهیرات از خارج از کشور

متاسفانه زیر شاخۀ الکترونیک قدرت در کشورمان عمدتا

به مباحث تئوریک پرداخته و نبودن صنایع فعال در زمینۀ

ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت باعث شده است که

فاصلۀ آموزش ها و پایان نامه ه اي دانشجویان ارشد با

نیازهاي عملی صنعت بیش از پیش گردد. با توجه به پیش

بینی نفوذ استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت در بخش

هاي تولید، توزیع و انتقال انرژي الکتریکی و تغییر ساختار

شبکه هاي برق به سمت شبکه هاي مبتنی بر الکترونیک

قدرت خصوصادر حالت وصل منابع انرژ ي مبتن ی بر

انرژیهاي نو به شبکه برق ، عدم بازنگر ي آموزش ها در

بخش الکترونیک قدرت م ی تواند سبب عقب ماندگ ی

کشور در این شاخۀ مهم گردد. لذا لازم است آموزش ها

در این بخش به روز گشته و خ صوص اسیاستگذار ي در

دانشکده هاي مهندسی برق بایستی به نحو ي باشد که

زمینۀ لازم جهت تشویق دانشجویان و بستر سازي جذب

امکانات لازم براي ارائۀ آموزش هاي عمل ی فراهم گردد .

بدیهی است در صورت تربیت نیروي انسانی مرتبط با این

شاخه از مهندسی برق و هم چنین با عنایت به و جود

تقاضاي روزافزون صنایع، امکان توسعۀ ساخت این

تجهیرات در داخل کشور، کاملاتوجیه پذیر بوده و سبب

کامل شدن حلقۀ مفقودة رشد صنعت ی در شاخۀ

الکترونیک قدرت می گردد . در این مقاله ابتدا ساختار

فعلی شبکۀ برق با ساختاره اي آت ی مقایسه گردیده و

تغییرات فرارو در رشتۀ مهندسی برق قدرت مورد تشریح

قرار می گردند. سپس نقش الکترونیک فدرت در شبکه

هاي آتی مورد ارزیابی قرار گرفته و نیازهاي صنعت برق در

دو دهۀ آتی معرفی می گردند . در بخش دیگر ي از این

مقاله وضعیت آموزش هاي موجود در دانشگاه هاي کشور

در مقاطع مختلف در شاخۀ الکترونیک قدرت مورد بررسی

قرا گرفته و عناوین دروس فعلی موجود در دانشگاه ه اي

کشور معرفی گردیده و با آموزش ه اي مشابه در سایر

کشورهاي صنعتی مقایسه می گردد و به دنبال آن و به

منظور تقویت آموزشها و پژوهش هاي دانشگاهی در زمینۀ

الکترونیک قدرت، راه حلهاي مناسب در راست اي به روز

رسانی آموزش ها و محوره اي تحقیقا تی به نحو ي که

بتواند منجر به بومی شدن این فناور ي ها گردد، ارائه

می گردد.


 

کد فایل : 2077159

مقاله ,تحقیق , برق , تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق گرایش قدرت , دانش آموزی , دانشجویی

جهت دانلود تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت کلیک کنید

تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت

 

مشخصات تحقیق و مقاله درباره تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت  با کد فایل 2077159  در دسته بندی فنی و مهندسی  با برچسب های فایل مقاله ,تحقیق , برق , تآثیر فناوري هاي نوین تبدیل انرژي بر آموزش مهندسی برق گرایش قدرت , دانش آموزی , دانشجویی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .