خانه / شیمی / میوز

میوز

دانلود فایل میوز

 

میوز

میوز

عنوان فایل : میوز

دسته بندی : شیمی

شیمی,مقاله شیمی,مقاله میوز,مقاله به صورت فایل word

 

میوز

این متن شامل 46 صفحه می باشد 
 

در تقسیم میتوز جدا شدن کروماتید از یک کروموزوم و کشیده شدن به یک قطب با قوانین مندل بسیار سازگار بود زیرا او معتقذد بود لبب ها از یکدیگر جدا می شوند. هرکدام به یک سلول می رود و اما این کروماتیدهای خاص الل ها نبودند ولی بهرحال بر این ظنریه که ژنها برروی کروموزومها هستند صحه می گذاشت.
در تعمیم میوز حالتی مطابق با آنچه مندل می گفت دیده شده در این جا دو کروموزوم گه از لحاظ ساختمانی بسیار شبیه هم بودند در کنار…

 

کد فایل : 688045

شیمی,مقاله شیمی,مقاله میوز,مقاله به صورت فایل word

جهت دانلود میوز کلیک کنید

میوز

 

مشخصات میوز  با کد فایل 688045  در دسته بندی شیمی  با برچسب های فایل شیمی,مقاله شیمی,مقاله میوز,مقاله به صورت فایل word  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .