خانه / تاریخ و فرهنگ / کتاب طب وداروهای سنتی

کتاب طب وداروهای سنتی

دانلود فایل کتاب طب وداروهای سنتی

 

کتاب طب وداروهای سنتی

کتاب طب وداروهای سنتی

عنوان فایل : کتاب طب وداروهای سنتی

دسته بندی : تاریخ و فرهنگ

طب سنتی,نسخه های سنتی

 

کتاب طب وداروهای سنتی

کتاب طب وداروهای سنتی

این کتاب مجموعه ای از طب و داروهای سنتی استکه طبیبان ما از صدها سال پیش ان را به کار می بستند و بیماریها را می شناختند و بسیاری از انها را درمان می کردند. و اگر هم مواردی را نمی توانستند درمان کنند پاره ای از انها هم ما نمی توانستیم به درستی درمان نماییم. اما نکته ای که باید به ان اشاره شود.این است که پزشکان گذشته کشور عزیز ما به علت ها و درمان بیشتر دردها  و درد ها و بیماری های پی برده بودند. منتها این دانستیها کمتر به دست ما رسیده  و ما…

 

کد فایل : 688259

طب سنتی,نسخه های سنتی

جهت دانلود کتاب طب وداروهای سنتی کلیک کنید

کتاب طب وداروهای سنتی

 

مشخصات کتاب طب وداروهای سنتی  با کد فایل 688259  در دسته بندی تاریخ و فرهنگ  با برچسب های فایل طب سنتی,نسخه های سنتی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .