خانه / کتاب ، جزوه / آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک

آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک

دانلود فایل آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک

آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک

آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک

عنوان فایل : آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک

دسته بندی : کتاب ، جزوه

آموزش نقشه برداری دیانت خواه,دیانت خواه,ایت پک,eatpack, نقشه برداری و روش آن,روش نقشه برداری,شیوه نقشه برداری,آموزش کامل نقشه برداری

 

تعریف علم نقشه برداري

نقشه برداري به علم اندازه گیري دقیق و تعیین موقعیت نسبی عوارض روي سطح زمین اطلاق می گردد.عوارض می تواند بصورت طبیعی یا مصنوعی باشد. اندازه گیری ها بطور کلی به سه دسته تقسیم می گردند که عبارتند از:

-1 عملیات صحرایی: شامل شناسایی و بازدید اولیه؛ انتخاب رئوس کار و ایستگاه هاي اندازه گیري؛ اندازه گیري طولها ؛زوایا و ارتفاعات.

-2 محاسبات :انجام محاسبات لازم با توجه به اندازه گیری هاي بدست آمده.

-3 تهیه نقشه :انتقال اندازه گیري هاي انجام شده روي صفحه با توجه به محاسبات و مقیاس مورد نیاز.

اهمیت و موارد استفاده نقشه برداري

نقشه برداري یکی از قدیمی ترین تکنیکهاي مورد استفاده بشر بوده و از آن براي تعیین حدود اراضی کشاورزي استفاده می

گردد. از عمده کاربردهاي علم نقشه برداري می توان به موارد زیر اشاره کرد.
-1 کنترل پروژه هاي اجرایی و تعیین میزان نشست ساختمانها.
-2 پیاده سازي دستگاههاي صنعتی عظیم
-3 تسطیح اراضی در کشاورزي و شهرسازي
-4 تعیین میزان عمق آبها و تهیه نقشه هاي دریا نوردي (چارتهاي دریایی)
-5 تهیه نقشه ابنیه و آثار باستانی
-6 ایجاد راهها و راه آهن
-7 تعیین پوسته زمین

انواع نقشه برداري

-1 نقشه برداري شهري  2-نقشه برداري ژئومورفولوژي  3-نقشه برداري معادن
-4 نقشه برداري هیدروگرافی 5-نقشه برداري ثبتی(کاداستر) 6-نقشه برداري مسیر
-7 نقشه برداري ابنیه تاریخی 8- نقشه برداري هوایی (فتو گرامتري)  9- نقشه برداري نظامی

هر آنچه از نقشه برداری نیاز داری رو در این فایل پیدا کن

قالب فایل : pdf

تعداد صفحه : 65


 

کد فایل : 2114781

آموزش نقشه برداری دیانت خواه,دیانت خواه,ایت پک,eatpack, نقشه برداری و روش آن,روش نقشه برداری,شیوه نقشه برداری,آموزش کامل نقشه برداری

جهت دانلود آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک کلیک کنید

آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک

 

مشخصات آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک  با کد فایل 2114781  در دسته بندی کتاب ، جزوه  با برچسب های فایل آموزش نقشه برداری دیانت خواه,دیانت خواه,ایت پک,eatpack, نقشه برداری و روش آن,روش نقشه برداری,شیوه نقشه برداری,آموزش کامل نقشه برداری  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .