خانه / زمین شناسی / اورانیم نوع کالکریت

اورانیم نوع کالکریت

دانلود فایل اورانیم نوع کالکریت

 

اورانیم نوع کالکریت

اورانیم نوع کالکریت

عنوان فایل : اورانیم نوع کالکریت

دسته بندی : زمین شناسی

 

اورانیم نوع کالکریت

اورانیم نوع کالکریت

•جدید ترین ذخایر اورانیوم ازنظرسنی واکتشافی،کانسارهای کارنوتیت موجود در ذخایر آهکی سطحی غرب استرالیا هستند.کارنوتیتها درداخل کالکریتها یافت میشوند که دراصطلاح استرالیایی ها،رسوباتی ازکربناتهای کلسیم ومنیزیم هستندکه توسط آبهای زیرزمینی درنزدیکی سطح زمین نهشته شده اند.کالکریتها درجاهایی که سفره آب زیرزمینی تاحدود5متری ازسطح زمین قراردارد،قسمت تحتانی سیستم های آبراهه ای منتهی به پلایارامیپوشانند….

 

کد فایل : 713418

جهت دانلود اورانیم نوع کالکریت کلیک کنید

اورانیم نوع کالکریت

 

مشخصات اورانیم نوع کالکریت  با کد فایل 713418  در دسته بندی زمین شناسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .