خانه / پزشکی عمومی / کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

دانلود فایل کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

 

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

عنوان فایل : کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

دسته بندی : پزشکی عمومی

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی,IQB زیست شناسی مولکولی pdf

 

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
فصل اول: ساختمان DNA، RNA و پروتئینفصل دوم: کروموزوم، کروماتین، نوکلئوزوم و اصول پایه‌ای کروموزومفصل سوم: اصول پایه‌ای همانندسازفصل چهارم: اصول پایه‌ای جهش، ترمیم و نوترکیبیفصل پنجم: اصول پایه‌ای رونویسیفصل ششم: تغییرات پس از رونویسیفصل هفتم: اصول کلی ترجمه (پروتئین‌سازی)فصل هشتم: تجزیه و فولدینگ پروتئین‌هافصل نهم: اصول کلی تنظیم بیان ژنفصل دهم: مهندسی ژنتیک و تکنیک‌های…

 

کد فایل : 713668

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی,IQB زیست شناسی مولکولی pdf

جهت دانلود کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf کلیک کنید

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf

 

مشخصات کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)pdf  با کد فایل 713668  در دسته بندی پزشکی عمومی  با برچسب های فایل کتاب IQB زیست شناسی مولکولی,IQB زیست شناسی مولکولی pdf  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .