خانه / الاهیات / دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

معرفی کتاب:(شکنجه گران می گویند)
( خاطرات شکنجه گران ساواک ، کمیته مشترک ضد خرابکاری ، اعترافات جلادان ساواک و …)
کتااب(شکنجه گران می گویند)نوشته ی قاسم حسن پور که خااطرات و اعتراافات بهمن ناادری پور (تهرانی) و فریدون تواانگری (آرش) دو تن ااز مشهوررترین شکنجه گراان سااواک شااه درر دوراان پایانی آن، تقسیم عمده ی آن را برپایی می دهد.(شکنجه گران می گویند)انتشار اسناد مربوط به مبارزات دوران پیش از انقلاب در جمهوری اسلامی، همواره با تحریف ها و…

 

کد فایل : 713784

جهت دانلود دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل شکنجه گران می گویند با فرمت pdf  با کد فایل 713784  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .