خانه / الاهیات / دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

معرفی کتاب:(نمونه انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر)
مقیاس حافظه وکسلر
W.M.S
نام و نام خانوادگی : …………………………………………….
سن : …………………………………………………
تحصیلات : ……………………………………………….
وضعیت تاهل : ……………………………………………..
تاریخ اجرای آزمون: …………………………………………….
آزمونگر : …………………………………………………

2. جهت یابی
1. اکنون در چه سالی قرار داریم؟ ………………………..
2. اکنون در چه ماهی هستیم؟…

 

کد فایل : 713771

جهت دانلود دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل انجام شده از نمره گزاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر با فرمت pdf  با کد فایل 713771  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .