خانه / الاهیات / دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

معرفی کتاب:(بیماری نیوکاسل)
(بیماری نیوکاسل)نخستین بار در سال 1926، مرض نیوکاسل (Newcatle) از شهرهای ساحلی گزارش شد. در طی 10 سال به بسیاری از کشورهای سراسر دنیا اشاعه یافت. ااین بیمااری درر بسیااری ااز کشورهاا حضورر دااشته و شکل ولوژنیک آان یکتا ااز خانماان برااندازترین بیمااریهای پررندگان ااهلی باا تلفااتی تا 100 درصد درر مااکیان ااست.(بیماری نیوکاسل) در ایالات متحده از حدود سال 1940، مرض نیوکاسل خفیف یا با حدت متوسط وجود داشته است. این خرده…

 

کد فایل : 714040

جهت دانلود دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل بیماری نیوکاسل با فرمت pdf  با کد فایل 714040  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .