خانه / روان شناسی / کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر

دانلود فایل کتاب نیروی قصد وین دایر

 

کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر

عنوان فایل : کتاب نیروی قصد وین دایر

دسته بندی : روان شناسی

 

کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر
 

کتاب نیروی قصد – وین دایر در این کتاب اشاره می کند که قصد، اﻧﺮژیی که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ…….. وین دایر سال ها درباره نیروی ﻗﺼﺪ اﻧﺮژﻳﻲ که همه ما را اﺣﺎﻃﻪ کردﻩ تحقیق کرده اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﻣﻲ ﻣﺎ ﮔﻮید که ﭼﮕﻮﻧﻪ می ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي هماهنگ کرده و وراي اذهان و ﺧﻮﻳﺶ های پایین قدم بگذاریم. وقتی این کار را انجام دهیم چیزی می شویم که دایر واصل می نامد و خود را در برابر انرژی…

 

کد فایل : 718774

جهت دانلود کتاب نیروی قصد وین دایر کلیک کنید

کتاب نیروی قصد وین دایر

 

مشخصات کتاب نیروی قصد وین دایر  با کد فایل 718774  در دسته بندی روان شناسی  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .