خانه / مهندسی شیمی / جزوه جامع روش های انتگرال گیری

جزوه جامع روش های انتگرال گیری

دانلود فایل جزوه جامع روش های انتگرال گیری

 

جزوه جامع روش های انتگرال گیری

جزوه جامع روش های انتگرال گیری

عنوان فایل : جزوه جامع روش های انتگرال گیری

دسته بندی : مهندسی شیمی

انتگرالهای مثلثاتی,فرمولهای پایه انتگرالگیری,فرمولهای انتگرالگیری,انتگرالگیری از کسرهای گویا,جزوه جامع روش های انتگرال گیری,جزوه روش های انتگرال گیری

 

جزوه جامع روش های انتگرال گیری

شامل دو جزوه جامع
1- جزوه انتگرال خور
2- روش های انتگرال گیری
 
فهرست مطالب:
فصل اول :تعریف انتگرال و فرمولهای پایه انتگرالگیری .
فصل دوم:روش تغییر متغیر و فرمولهای تعمیم یافته.
فصل سوم :تغییر متغیرهای مثلثاتی.
فصل چهارم :انتگرالگیری از کسرهای گویا.
فصل پنجم :روش جزء به جزء.
فصل ششم :انتگرالهای مثلثاتی…

 

کد فایل : 718981

انتگرالهای مثلثاتی,فرمولهای پایه انتگرالگیری,فرمولهای انتگرالگیری,انتگرالگیری از کسرهای گویا,جزوه جامع روش های انتگرال گیری,جزوه روش های انتگرال گیری

جهت دانلود جزوه جامع روش های انتگرال گیری کلیک کنید

جزوه جامع روش های انتگرال گیری

 

مشخصات جزوه جامع روش های انتگرال گیری  با کد فایل 718981  در دسته بندی مهندسی شیمی  با برچسب های فایل انتگرالهای مثلثاتی,فرمولهای پایه انتگرالگیری,فرمولهای انتگرالگیری,انتگرالگیری از کسرهای گویا,جزوه جامع روش های انتگرال گیری,جزوه روش های انتگرال گیری  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .