خانه / حقوق / بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

دانلود فایل بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

 

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

عنوان فایل : بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

دسته بندی : حقوق

 

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

فهرست مطالب
 
چکیده1
مقدمه2
الفـ طرح موضوع. 2
بـ اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش… 4
ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش)4
رـ سوالات تحقیق. 5
زـ فرضیه های تحقیق. 6
وـ واژگان تخصصی( متغیرها)6
ه ـ روش تحقیق. 7
فصل اولمفاهیموکلیات.. 8
1 ـ 1 ـ تجارت خدمات.. 9
1 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف ومفهوم خدمات وويژگيهای آن. 9
1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالاوخدمت.. 12
1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات.. 14
1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غيررسمی. 15
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه…

 

کد فایل : 729480

جهت دانلود بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی کلیک کنید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

 

مشخصات بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی  با کد فایل 729480  در دسته بندی حقوق  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .