خانه / گوناگون / پاورپوینت روش تحقیق

پاورپوینت روش تحقیق

دانلود فایل پاورپوینت روش تحقیق

 

پاورپوینت روش تحقیق

 

عنوان فایل : پاورپوینت روش تحقیق

دسته بندی : گوناگون

روش تحقیق, دانلود پاورپوینت روش تحقیق, پاورپوینت در مورد روش تحقیق, تحقیق روش تحقیق, پاورپوینت درباره روش تحقیق, پاورپوینت راجع به روش تحقیق, پاورپوینت آماده روش تحقیق, تحقیق در مورد روش تحقیق, ppt

 

پاورپوینت روش تحقیق

پاورپوینت-روش-تحقیق

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تحقیق،
با فرمت ppt و در 27 اسلاید قابل ویرایش،

بخشی از پاورپوینت :
تقسیم بندي انواع تحقیق براساس:
الف) هدف
1- تحقیق هاي بنیادي (Basic or Fundamental Research)
2- تحقیق هاي توسعه اي (Developmental Research)
3- تحقیق هاي کاربردي (Applied Research)

ب) ماهیت داده ها
1- تحقیق هاي کمی(Quantitative Research)
2-  تحقیق هاي کیفی(Qualitative Research)
3- تحقیق هاي آمیخته(Mixed Research)

ج) روش گردآوري داده ها و اطلاعات
-1 تحقیق توصیفی:(Descriptive Research)
-2 تحقیق پس رویدادي:(Ex-Post Facto)
-3 تحقیق همبستگی:(Correlational Research)
 (4 تحقیق آزمایشی (تجربی) :(Experimental Research)
-5 تحقیق در عمل یا اقدام پژوهی:(Action Research)
-6  مطالعۀ موردي:(Case Study)
-7 تحقیق تاریخی:
-8 تحقیق قوم نگاري:
-9 تحقیق پیمایشی:(Survey Research)
تحقیقهاي بنیادي:
پژوهشی
محض میباشد که عمدتاً فاقد نتیجه عملی فوري است. تحقیقات بنیادي در جهت
گسترش مرزهاي دانش بوده و بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص انجام
میپذیرند.
هدف تحقیقهاي بنیادي، تولید دانش جدید و بررسی نظریه تحول
تاریخ علم، ارائه و آزمون فرضیه ها، تبیین روابط و پدیده ها و بالاخره
نظریه پردازي است.
مثال: تعیین ژنوم آنزیم AZY278 میتوکندری سوش های حیوانی
تحقیق هاي توسعه اي:
در
موقعیتی ویژه و بدون قصد کاربرد کلی یافته ها، فراتر از موقعیت مورد
مطالعه انجام میشوند. بکارگیري روش علمی براي حل مسائل در یک موقعیت مکانی و
زمانی خاص است. راه حلهاي ارائه شده در این پژوهش صرفاً کاربرد محلی و
براي مورد خاص پژوهش دارد.
هدف تحقیقهاي توسعه اي تشخیص مناسب بودن یک
دانش، روش، ارزش و… براي هدفی خاص و یا تهیه و تدوین برنامه ها، طرح ها و
پروژه هاي توسعه دانش است.
مثال:  تهیه گایدلاین مدیریت بحران در اورژانس های بیمارستانی
تحقیق هاي کاربردي:
تحقیقی
است که به منظور حل مشکل یا مسئله خاص علمی یا اجتماعی انجام می گیرد.
تحقیق کاربردي باید به صورت روشن و مشخص در کارگاه یا کارخانه یا جامعه
مورد استفاده قرار گیرد.
هدف تحقیق، کاربرد عملی دانش در زندگی فردي و اجتماعی و یا در یک سازمان خاص است.
مثال: تعیین اثربخشی یک داروی خاص

دانلود فایل

 

کد فایل : 33652

روش تحقیق, دانلود پاورپوینت روش تحقیق, پاورپوینت در مورد روش تحقیق, تحقیق روش تحقیق, پاورپوینت درباره روش تحقیق, پاورپوینت راجع به روش تحقیق, پاورپوینت آماده روش تحقیق, تحقیق در مورد روش تحقیق, ppt

جهت دانلود پاورپوینت روش تحقیق کلیک کنید

پاورپوینت روش تحقیق

 

مشخصات پاورپوینت روش تحقیق  با کد فایل 33652  در دسته بندی گوناگون  با برچسب های فایل روش تحقیق, دانلود پاورپوینت روش تحقیق, پاورپوینت در مورد روش تحقیق, تحقیق روش تحقیق, پاورپوینت درباره روش تحقیق, پاورپوینت راجع به روش تحقیق, پاورپوینت آماده روش تحقیق, تحقیق در مورد روش تحقیق, ppt  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .