خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری

تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری

دانلود فایل تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری

 

تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری

 

عنوان فایل : تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری

دسته بندی : روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری,آریافایل,پروژه بررسی سبکهای شناختی,تحقیق یادگیری خودتنظیمی,پایان نامه بررسی دست برتری,تفاوت سبک شناختی و سبک یادگیری,انواع سبک های یادگیری,مقاله انواع سبک های یادگیری

 

تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری

تحقیق-بررسی-رابطه-بین-سبکهای-شناختی-و-یادگیری-خودتنظیمی-با-دست-برتری

تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری،
در قالب ورد و قابل ویرایش:


قسمتی از متن: 
            
مقدمه:
یکی ازپدیده های طبیعی قابل مشاهده در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت هاست. در واقع، زیبائی جهان هستی در وجود این تفاوت هاست. یک نظام آموزشی سالم، انسانی، پویا و کارآمد این تفاوت ها را به شکل طبیعی از توانایی ها و قابلیت ها دریافت و ادراک می کند. یکی از مهمترین مسائلی که معلمان در کلاس خود با آن مواجهند، وجود تفاوت های فردی در میان دانشجويان از نظر هوشي، استعداد، انگیزش، پیشرفت تحصیلی، سبک یادگیری و نظايراين هاست. درک این تفاوت ها می تواند به پویایی کار معلمان کمک کند.
تفاوت های فردی در یادگیری از دیر باز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. این عقیده که تفاوت های افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوت های آنها در هوش و توانایی هاست تا مدت ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت. پژوهشگران نشان داده اند که دانشجويان سبک های شناختی متفاوتی دارند؛ یعنی اطلاعات را از راه های مختـــلف تجزیه و تحلــیل می کنند و یاد می گیرند. امروزه مشخص شده است که تفاوت های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی های آنها بستگی دارد. بنابراین، عوامل دیگری نظیر ویژگی های شخصیتی، دشواری تکلیف و تفاوت سبک ها نیز در این امر دخیل اند.
       موضوع این پژوهش، مطالعه رابطه سبک های شناختی  و یادگیری خود تنظیمی  با دست برتری  است. در واقع بر اهمیت تفاوت های فردی تاکید دارد که چگونه این ویژگی ها با هم در ارتباط هستند. این متغیرها رابطه مستقیمی نیز با آموزش آموزشگاهی امروزه دارند.
سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی را می توان از مهمترین سازه های راون شناسی تربیتی محسوب کرد. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه ها می باشند تا با درک این عوامل و تفاوت ها بازدهی یادگیری دانشجويان را در محیط های آموزشی به حداکثر ممکن برسانند، و از فضا و امكانات موجود نهايت بهره وري را داشته باشند.در این رهگذر باید تلاش کرد تا به گونه ای دقیق متغیرهای پیش بینی کننده سبک های شناختی شناسایی شوند تا بتوان شرایط آموزشی را بهسازی نمود و تاثیر آن را بر عملکرد تحصیلی مشاهده کرد. پس در این تحقیق سوال این است که دست چپ بودن یا راست دست بودن یا به عبارت دقیق علمی راست برتری یا چپ برتری به چه اندازه سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی افراد را می تواند پیش بینی کند. آیا این ویژگی های شخصیتی یا جسمانی با سبک های شناختی در ارتباط هستند و می توانند باورها و رجحان هاي آنها را توجیه کنند، آیا راست برتری یا چپ برتری با خودتنظیمی ارتباط دارد؟
بحث در مورد سبک های شناختی از اواخر دهه سال 1970 رونق پیدا کرده است و یکی از دلایلی که مطرح شد این است که سبک های شناختی یک کاربرد عملی به ویژه در آموزش و پرورش دارد و بسیاری از مربیان بر این باورند که سبـــک های شنـــاختی بر فرآیند یادگیری تاثیر می گذارند. اگر چه این سبک ها به طرق مختــلف تعریف می شوند ولی عمدتاً بر این نکته تاکید می ورزند که سبک های شناختـی شامل باورها،اعتقادات، رجحـــان ها و رفتارهایی است که افراد به کارمی برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند. افراد متناسب با تفاوت های فردی خود در یادگیری از سبک های متفاوتی استفاده می کنند. انسان ها در موقعیت یکسان متفاوت یاد می گیرند که شاید مهم ترین دلیل آن سبک های متفاوت یادگیری آنان باشد، این سبک ها تعیین می کنند که در برخورد با یک موقعیت فرد چه مدت به چه چیز و به چه چیز میــزانی توجه کند. در واقـــع سبک های شناختی را مي توان عامل بسیاری از تفاوت های فردی در کلاس درس دانست.
پژوهش هاي مختلـــفی در مورد اینکه دانشجويان و از چـه سبــک هایی به فراگیری مطالب می پردازند صورت گرفته است. یکی از پژوهشگرانی که در مورد سبک های شناختی نظریه مهمی ارائه داده است، کلب است (1996) است. نظریه ای که توسط کلب در مورد یادگیری ارائه شد توجه زیادی را به خود جلب کرده است. کلب در نظريه خود چهار وضعیت تجربه ،تجربه عینی (CE )، مشـــاهده تاملی (RO )، خلق مفاهیـم انتـزاعی (AC)، و تجــــربه فعال (AE) را مشــــخص می کند. ابعاد تجربه عینی/خلق مفاهیم انتزاعی و تجربه فعال/مشاهده تاملی دو قطب مخالف در مفاهیم روشهای یادگیری هستند. هر کدام از این وضعیت ها نوع ادراک اطلاعات توسط فرد را نشان می دهد و کلب چهار نوع از یادگیرندگان را بر طبق موقعیت شان نسبت به این دو بعد شناسایی کرد (فوجی ،1996) . کلب افراد را بر اساس این یادگیری تجربه ای به چهار گروه افراد همگرا ، واگرا ، انطباق یابنده و جذب کننده تقسیم می کند.
یکی دیگر از مفاهیم مهم در روان شناسی یادگیری ، تربیتی و شناختی معاصر یادگیری خودتنظیمی است. زیمرمن  در سال 1994 آن را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاش های خود را برای فراگـیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران شخصاً شروع کرده و جهت می بخشند تعریف می کند.
 تعاریف گذشته خود تنظیمی بیشتر بر جنبه های شناختی آن بدون به توجه به جنبه های عاطفی، هیجانی و انگیزشی آن تاکید می کنند. اما تعاریف جدید مربوط، سعی در یکپارچه کردن جنبه های سرد و گرم یادگیری همچون شناخت ها ، عواطف و انگیزه ها دارند. بر این اساس می توان گفت  شامل کلیه فرایندهای شناختی و انگیزشی که طی آن فرد برای فعالیت های یادگیری اش هدف گزینی و برنامه ریزی می کند و متناسب با شرایط راهبردهای مدیریتی ،نظارتی و ارزشیابی لازم را اعمال می کند و در صورت لزوم از منابع دیگر مثل افراد یا مکان ها بهره می گیرد تا برنامه هایش را به خوبی پیش ببرد.محور این نگاه به یادگیری خود دانش آموز است و لذا بر دانش آموز محوری تاکید می کند.(کارشکی و محسنی،1391)
به اعتقاد برخی صاحب نظران ، خودتنظیمی در یادگیری نیز بخش مهمی از تفاوت های بین دانشجويان موفق و ناموفق را تبیین می کند.، دانشجويان موفق به منظور انجام تکالیف از راهبردهای  و الگوهای انگیزشی مثل کوشش برای کسب موفقیت و فعالیت های چالش برانگیز و تنظیم اهداف استفاده می کنند. در مقابل دانشجويان ناموفق کمتر تلاش به خرج می دهند و علاقه کمتری به انجام فعالیت ها دارند، قادر به تنظیم اهداف و استفاده از راهبردهای یادگیری نیستند،خودکارآمدی پایینی دارند و به ندرت به سطح بالایی از موفقیت می رسند.(بمبوتی ،2008 به نقل از قاسمی و فولادچنگ،1390).
سومین متغیر این پژوهش دست برتری است که باز هم بیانگر تفاوت افراد از لحاظ ترجیح آنان در استفاده از یک دست در اجرای تکالیف و فعالیت های زندگی است . تقریباً بین 6 تا 17 درصد افراد جامعه را افراد دست چپ ، و 3 تا 17 درصد را دو سوتوان و بین 66 تا 89 در صد را افراد راست دست تشکیل می دهند.
در تعریف دست برتری باید گفت اغلب منابع دست برتری ، ترجیح فطری ، زیست شناختی برای استفاده از یک دست بیشتر از یک دست دیگر، در انجام تکالیف و وظایف خاص در نظر گرفته شده و غالب بودن یکی از نیمکره ها در انجام آن تکالیف در ارتباط است . (رایس ،1998 به نقل از علیپور و صالح میر حسنی).

دانلود فایل

 

کد فایل : 32183

تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری,آریافایل,پروژه بررسی سبکهای شناختی,تحقیق یادگیری خودتنظیمی,پایان نامه بررسی دست برتری,تفاوت سبک شناختی و سبک یادگیری,انواع سبک های یادگیری,مقاله انواع سبک های یادگیری

جهت دانلود تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری کلیک کنید

تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری

 

مشخصات تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری  با کد فایل 32183  در دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی  با برچسب های فایل تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری,آریافایل,پروژه بررسی سبکهای شناختی,تحقیق یادگیری خودتنظیمی,پایان نامه بررسی دست برتری,تفاوت سبک شناختی و سبک یادگیری,انواع سبک های یادگیری,مقاله انواع سبک های یادگیری  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .