خانه / مبانی نظری / تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

دانلود فایل تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

 

تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

 

عنوان فایل : تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

دسته بندی : مبانی نظری

تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت,اولین قدم برای افزایش هوش هیجانی چیست,انواع هوش هیجانی,آموزش هوش هیجانی,تعریف هوش هیجانی با ذکر منبع,تقویت هوش هیجانی,همدلی در هوش هیجانی,عناصر هوش هیجانی,هوش هیجانی چیست,pdf

 

تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

تحقیق-بررسی-هوش-هیجانی-و-کاربرد-آن-در-مدیریت

تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت،
در قالب ورد، در 20 صفحه، قابل ویرایش
چکیده
رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانهای و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. با توجه به اهمیت هوش هیجانی درمدیریت ،این مقاله به بررسی ابعاد هوش هیجانی درمدیریت ،رشد وتوسعه رهبری درمحیط کار و روش آموزش هوش هیجانی درسازمان می‌پردازد.

مقدمه
امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند وهرگونه تغییر نیازمند کارکنان ومدیرانی است که انطباق پذیر بوده وباتغییرها سازگار شوند.دراین میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی درمدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد.
بررسیها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خودارتباط برقرارکنند.دراین زمینه هوش هیجانی (EMOTIONAL INTELLIGENCE=EI) یکی ازمولفه هایی است که می تواند به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کندوبه گفته گلمن (1998)شرط حتمی واجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید.اخیرابرخی ازدانشمندان نیز دریافته‌اند که هوش هیجانی بااهمیت تراز بهر ه هوشی (IQ) برای یک مدیر ورهبر است .
امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص وهم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است .هوش هیجانی ،فرد رااز نظرهیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانها واحساسهای خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل واداره می کند. نکته قابل توجه درراستای هوش هیجانی این است که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند، آنها می توانند آموخته شوند .

دانلود فایل

 

کد فایل : 30829

تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت,اولین قدم برای افزایش هوش هیجانی چیست,انواع هوش هیجانی,آموزش هوش هیجانی,تعریف هوش هیجانی با ذکر منبع,تقویت هوش هیجانی,همدلی در هوش هیجانی,عناصر هوش هیجانی,هوش هیجانی چیست,pdf

جهت دانلود تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت کلیک کنید

تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

 

مشخصات تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت  با کد فایل 30829  در دسته بندی مبانی نظری  با برچسب های فایل تحقیق بررسی هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت,اولین قدم برای افزایش هوش هیجانی چیست,انواع هوش هیجانی,آموزش هوش هیجانی,تعریف هوش هیجانی با ذکر منبع,تقویت هوش هیجانی,همدلی در هوش هیجانی,عناصر هوش هیجانی,هوش هیجانی چیست,pdf  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .