خانه / مبانی نظری / فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی

دانلود فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی

 

عنوان فایل : فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی

دسته بندی : مبانی نظری

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی,تعریف نظری مهارت های زندگی,مبانی نظری مهارت های زندگی,نظریه های سلامت روان,سلامت روان از دیدگاه روانشناسان,مبانی نظری مهارتهای زندگی

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی

فصل-دوم-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تعاریف-و-نظریه-های-مهارت-های-زندگی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی،
در قالب ورد ، در 47 صفحه، قابل ویرایش،
تعريف مهارتهاي زندگي :
در زمينه مهارتهاي زندگي تعاريف و طبقه بندي هاي مختلفي ارائه شده است وصاحب نظران درتحقيقات خود مهارتهاي مختلفي را مد نظر قرار داده اند كه حاكي از تنوع مهارتهاي زندگي مطلوب است.
 موريس ، اي ، الياس از دانشگاه راجرزدرآمريكا مفهوم عامي از ماهيت مهارتهاي زندگي بدست مي دهد مهارتهاي زندگي يعني ايجاد روابط بين فردي مناسب و موثر ، انجام مسئوليت هاي اجتماعي ، انجام تصميم گيري هاي صحيح ، حل تعارض و كشمكش ها بدون توسل به اعمالي كه به خود يا ديگران صدمه مي زنند(سازمان جهاني بهداشت ، 1379).
هانترمهارتهاي زندگي راراه رسيدن به شرايط بهتر مي داند كه با آموختن آن مي توان زندگي موفق تري را تجربه نمود .گازدا  و همكاران ( 1978) مهارتهاي زندگي را چنين تعريف كرده اند همه مهارتها و آگاهي ها كه لازمه زندگي موثر هستندودر چهار زمينه خانوادگي ،تحصيلي ،اجتماعي وشغل لازم و ضروري اند.بطوري كه درهريك ازاين زمينه ها قابل تعريف و اندازه گيري بصورت عيني باشند(طارميان وهمکاران ،1380).
مهارت هاي زندگي  روشها و مهار تهاي اصلي و ضروري براي يك زندگي سالم و سازنده است. اين مهارتها، مجموعه اي از توانايي ها هستند كه سبب سازگاري ما با محيط و شكل گيري رفتارهاي مثبت و مفيدمي شوند. اين توانايي ها ماراقادر مي سازندكه نقش مناسب خودرادرجامعه به خوبي ايفا كنيم و بدون آن كه به خودوياديگران لطمه اي بزنيم، باخواسته ها، انتظارات،مسائل ومشكلات روزانه خصوصاً در روابط خود با ديگران، به شكل موثرتري روبه رو شويم. به عبارت ديگر، اين مهارت ها كه اكتسابي و اغلب از طريق آموزش و تمرين ايجاد و تقويت مي شوند، افراد را در مواجهه با نيازها و چالش هاي زندگي روزمره توانمند مي سازند(فولادی ،1383).
در تعريف جديد يونيسف از مهارتهاي زندگي چنين بيان مي گردد كه مهارتهاي زندگي شامل گروه بزرگي از مهارتهاي روانشناختي اجتماعي و بين فردي است كه توانايي كمك به فرد در ساخت تصميم گيري شخصي ، مكالمات موثر و تكامل الگو برداري و مهارتهاي خود مديريتي را دارد كه ممكن است به آنها در هدايت به سوي زندگي سالم ياري رساند(يونيسف ،2005).مهارتهاي زندگي،مهارتهاي شخصي واجتماعي هستندكه كودكان ونوجوانان بايدآنها راياد بگيرندتا بتواننددر مورد خود انسانهاي ديگر وكل اجتماع به طور موثر و شايسته عمل كنند (نيك پور ،1384).طبق نظرداردان ،گازدا مهارتهاي زندگي براي زندگي اثر بخش ضرورت دارند و براي سراسردوره هاي زندگي( كودكي ،نوجوانی ، بزرگسالي )مورد نظر هستند (داردان  و گازدا، 1996).
طبق نظر بوتوين وکانتور (2000)اجزاءمهارتهاي زندگي شامل مهارتهاي خودمديريتي ومهارتهاي اجتماعي است . مهارتهاي خود مديريتي فردي شامل توانايي تصميم گيري و حل مساله ، آگاهي از تاثيرات اجتماعي و مقاومت در برابر آن ، مقابله با اضطراب و افسردگي ، خشم و ناكامي ، تعيين هدف ، خود رهبري و خود تقويت دهي مي باشد . مهارتهاي اجتماعي نيز بخش ديگري از مهارتهاي زندگي است كه شامل برقراري ارتباط اجتماعي ، مهارتهاي جرات مندي كلامي و غير كلامي ، احترام گذاشتن و افزايش شايستگي اجتماعي افراد مي باشد .هدف از آموزش مهارت های زندگی به گروه ها این است که به افراد گروه ها کمک شود که تعادل بین ضعف ها و قوت ها را به نفع قدرت ها تغییر دهد. در واقع به افراد کمک می شود که انتخاب کننده های بهتری باشند(فراو  وهمکاران،2011).


دانلود فایل

 

کد فایل : 30801

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی,تعریف نظری مهارت های زندگی,مبانی نظری مهارت های زندگی,نظریه های سلامت روان,سلامت روان از دیدگاه روانشناسان,مبانی نظری مهارتهای زندگی

جهت دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی کلیک کنید

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی

 

مشخصات فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی  با کد فایل 30801  در دسته بندی مبانی نظری  با برچسب های فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مهارت های زندگی,تعریف نظری مهارت های زندگی,مبانی نظری مهارت های زندگی,نظریه های سلامت روان,سلامت روان از دیدگاه روانشناسان,مبانی نظری مهارتهای زندگی  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .