خانه / سایر محصولات / دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

دانلود فایل دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

 

دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

عنوان فایل : دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

دسته بندی : سایر محصولات

 

دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی  با فرمت ورد ودر 50 صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
فصل 1
دستگاه خوانشگر ميکروپليت
 
دستگاه خوانشگر ميـكروپليت كه «فتومتر خـوانشگر ميكروپليت يا خوانشگر الايزا)ELISA(1نيـز ناميـده ميشود ،يک اسپكتروفتومتر اختصاصي است و براي خواندن نتايج آزمايش الايزا طراحي شده است .اين روش حضور آنتيبادي يا آنتي ژن را در نمونه به طور مستقيم و يا به وسيلة آنتی بادی نشاندار ثانويه در روي سطح جامد تعيين ميكند…

 

کد فایل : 736057

جهت دانلود دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی کلیک کنید

دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی

 

مشخصات دانلود مقاله نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی  با کد فایل 736057  در دسته بندی سایر محصولات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .