خانه / مهندسی مکانیک / مبانی طراحی سازه

مبانی طراحی سازه

دانلود فایل مبانی طراحی سازه

 

مبانی طراحی سازه

مبانی طراحی سازه

عنوان فایل : مبانی طراحی سازه

دسته بندی : مهندسی مکانیک

 

مبانی طراحی سازه

مبانی طراحی سازه

همواره سازه و طراحی معماری چه دریک سرپناهی ساده و چه درفضا یی محصور و بزرگ، جداناشدنی اند.یک معماری مطلوب باید مانند آن چه که ویتروویوس در روم باستان فرمان داده، دارای ثبات و استحکام)دوامسازه ای(، سودمندی)عملکرد( و جذابیت و زیبا یی باشد، که از این میان، پایداری و دوام از اصل یترین و مهم ترین معیاراستکه از طریق ساخت و ساز درست تأمین م یشود.به ساده ترین زبان، سازه درساختمان، به معنی برپا یی و نگه داری ساختمان است. سازه این عمل را با تحمل…

 

کد فایل : 738436

جهت دانلود مبانی طراحی سازه کلیک کنید

مبانی طراحی سازه

 

مشخصات مبانی طراحی سازه  با کد فایل 738436  در دسته بندی مهندسی مکانیک  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .