خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی / کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص

کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص

دانلود فایل کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص

کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص

کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص

عنوان فایل : کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص

دسته بندی : کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ,طرح کسب و کار

 

رشد و توسعه جوامع انساني ، محدوديت منابع طبيعي و نياز نامحدود انسان به مواد غذايي ، پوشاك ، مسكن و از سوي ديگر محوريت وجودي انسان در عرصه هستي با امتياز نيروي تفكر و انديشه به عنوان نيروي مدير و مبتكر و خلاق ، وي را پيوسته وادار نموده تا در جهت تغيير و تكامل عوامل و عناصر اطراف خويش دائماً و بي وقفه در سعي و تلاش بوده و يك لحظه غفلت به منزله مرگ و نيستي و زيان باشد . ماحصل اين تلاش طبيعتاً سازندگي و بهينه سازي مجموعه عوامل مثبت و در نتيجه ترقي روزافزون تمدن انساني را به دنبال خواهد داشت . با توجه به اين توسعه طلبي خصوصاً در زمينه ارتباطات جمعي و جهاني شدن آن ، همزمان با ورود علم و تكنيك در عرصه هاي زندگي اجتماعي ديگر جاي هيچ درنگ و تأملي را براي بشر باقي نميگذارد تا جدا از اين رابطه پيوستگي عظيم عرض اندام نمايد و البته اين موضوع خود به عنوان يك عنصر مثبت و سازنده در جهت بهبود ساختار اجتماع بشري خودنمايي نموده و تاحد زيادي باعث محو عناصر مخرب اجتماعي به ويژه خودكامگيهاي قطبهاي جهاني شده و نويدي است در جهت بهبود مناسبات و جلوه ارزشهاي والاي انساني .

با توجه به مطالب ذكر شده پيروي از روشهاي جديد و نوين توليد و بهره وري و بهبود ساختار عوامل توليد يك امر واجب و حتمي بوده كه در پيروي از اين اصل طرح ارائه شده فعلي نمونه اي از اين نوع فعاليتها به منظور استفاده بهينه و مفيد و رسيدن به حداكثر توليد يعني اقدام به اجراي عمليات زراعي در فضايي كاملاً كنترل شده و به شيوه اي كاملاً جديد و با نظارت عاليه كارشناسي و تا حدودي به دور از روشهاي سنتي و قديمي ميباشد تا ضمن ارائه و ترويج روشهاي مدرن توليد و ايجاد درآمدي مفيد و اشتغال سازنده براي چند خانوار بتوانيم بخشي از نيازهاي جامعه را تأمين نمائيم .

 

اهداف اجراي طرح :

  • اشتغالزايي مولد و پايدار در منطقه به صورت مستقيم و غير مستقيم .
  • كمك به توسعه اقتصادي استان .
  • كمك به تحقق اهداف مورد نظر دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي گوناگون .
  • افزايش سطح درآمد تعاوني و كاركنان طرح .
  • ايجاد انگيزه و كار مناسب جهت جوانان .
  • توسعه فضاي سبز و تأمين نياز سبزي و صيفيجات در منطقه .
  • بهره برداري بهتر از منابع آب و خاك با استفاده از جديدترين و مدرنترين تكنولوژي موجود .


 

کد فایل : 2083945

کارآفرینی ,طرح کسب و کار

جهت دانلود کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص کلیک کنید

کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص

 

مشخصات کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني 35 ص  با کد فایل 2083945  در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی  با برچسب های فایل کارآفرینی ,طرح کسب و کار  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .