خانه / عمومی و آزاد / دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

دانلود فایل دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

عنوان فایل : دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

دسته بندی : عمومی و آزاد

نمونه سوالات لوله کشی,لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی,نمونه سوالات لوله کشی درجه 1,سوالات لوله کشی فنی حرفه ای,لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی,سوال

 

 

اين مجموعه مناسب براي هنرجويان هنرستان هاي فني و کاردانش و همچنين هنرجويان سازمان

فني و حرفه اي و دانشجویان رشته تاسیسات جهت آمادگي آزمون مي باشد

 

در این مجموعه :

تعداد 95 سوال تستی با جواب

تعداد 128  سوال تستی بی جواب

تعداد 14 سوال تشریحی (مخصوص دانشجویان رشته تاسیسات)

 قسمتي از محتواي فايل جهت بررسي شما پيش از خريد در زير نمايش داده شده است

 

اجزاء تشکیل دهنده سیکل تبرید را نام ببرید و یکی را تعریف کنید؟ انواع کندانسور را نام ببرید؟ انواع کمپرسور در سیکل تبرید تراکمی را نام ببرید؟ انواع اواپراتور را نام ببرید؟ کارP.X.E یا لوله مویی را درسیکل چیست؟توضیح دهید. مدار برقی کولر خانگی را ترسیم کنید؟ مدار برقی یخچال خانگی را ترسیم کنید؟ سیکل مکانیکی تبرید و قسمت های تشکیل دهنده ان را ترسیم کنید در فیلتردرایر چه چیزهایی وجود دارد؟ کار خازن چیست؟ در شیلنگهای اتصال گاز و اکسیژن به سربک جوش رنگ سبز یا ابی یا قرمز برای چه کپسولی استفاده می شود؟ مدار برقی اب سرد کن را ترسیم کنید مدار برقی فن کولر را ترسیم کنید چند قسمت از وسایل استفاده شده در کمپرسور را نام ببرید وسایل اندازه گیری زاویه ها الف: ثابت مانندگونیا ، متغیر مانند زاویه سنج ب : ثابت مانند متر متغییر مانند کولیس ج: متر و گونیا های مختلف .2شیشه ماسک جوشکاری چند الیه است وشیشه سفید جلوی ماسک به چه منظور است؟ الف: 5 الیه و برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد ب : 3 الیه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد ج: 4 الیه برای اینکه به شیشه مشکی اسیب نرسد .3چگونگی ایجاد قوس الکتریکی الف : با فند زدن و کشیدن کبریت ب: مثل نوک زدن پرنده و کشیدن کبریت ج: مثل نوک زدن و با فندک جوشکاری .4انواع اتصاالت از نظر نوع وکار برد لوله رانام ببرید ؟ الف: اتصاالت پیچی –اتصاالت جوشی-اتصاالت فلنجی ب:اتصاالت چدنی –اتصاالت سربی- اتصاالت c.v.pج: هر دو مورد .5بوش و زانو جزع کدام نوع اتصاالت میباشد ؟ الف : پیچی وجوشی ب: پیچی ج: سربی .6مغزی چیست ؟ الف : قطعه کوچک دوسررزو را مغزی ب : الف وج صحیح است ج: قطعه ریختگری شده که از داخل رزوه شده باشد ؟ .7پمپ بر حسب نوع الف : باالوپاین رو – دایرهایی – وپیشرو ب: پیستونی – دورانی ج: دورانی – گریز از مرکز- تناوبی .8طرز کار پمپهای پیستونی الف : ورود و خروج آب فقط ب: ورود –مکش- متراکم –خروج ج : ورود آب- خروج-انتقال- تخلیه .9برای انشعاب گرفتن الف: توپیچ رو پیچ استفاده میشود ب: از کلکتور استفاده میشود ج: از سه راهی استفاده میشود .10مفهوم E6013روی الکترود یعنی چه؟ الف : قدرت کششی 066هزار +جوش دستی +فقط وضعیت باال+قوس نرم ب: 06هزار قدرت کششی+در یک وضعیتDC+یا ACقوس نرم+دستی ج: جوش دستی + 06666قدرت کششی+تمام وضعیت+قوس نرمDC-AC .11چه اشعاتی از ایجاد قوس الکتریکی منتشر می شود؟ الف: گاما +ایکس+ماورای بنفش ب: ایکس + ماورای بنفش ج: ماورای بنفش + مادون قرمز .12شیر اطمینان چه عواملی حساس است ؟ الف :دما و فشار ب: درجه حرارآب و سبکی یا سختی اب ج : فقط دمای آب را کنترل میکند ؟ .13چند نمونه شیر یک طرفه وجود دارد ؟ الف : کشویی وبشقابی ب: سوپاپی و بشقابی ج : بادبزنی و سوپاپی .14شرح کار شیر اطمینان را کامل توضیح دهید ؟ .15شرح کار شیر یک طرفه یا شیر خود کار را کامل توضیح دهید ؟ .16تقسیم بندی شیر ها را از نظر کار برد را نام ببرید؟ .17شیر پیسوار را تعریف کنید؟ .18کار فالش تانک را توضیح دهید؟ .19کلکتور چیست ؟ توضیح دهید ؟ 20کمان اره را تعریف کنید؟ داندانه های تیغ اره به کدام سمت باید باشد؟ .21انواع لوله بر را نام ببرید؟ .22گیره چیست و انواع گیره نام ببرید؟ .23بر قو چیست ؟ جنس بر قو ازچیست؟ .24نکات مهم در مورد برقو کاری را نام ببرید؟ .25هدف از خم کاری لوله ها را توضیح دهید؟ .26عمل حدیده کاری به چند روش انجام میگیرد نام ببرید؟ .27حدیده کاری را تعریف کنید؟ .28روش استفاده از حدیده دو پارچه را بنویسید؟ .29رعایت نکرد به چه مواردی باعث فر سودگی سریع ابزار می گردد؟ . .30علت صدا دادن شعله در هنگام جوشکاری چیست؟ .31الف: فشار رگالتو تنظیم نباشد – شل بودن سر پیک – نزدیک کردن بیش از حد مشعل به قطعه کار ب : اب داخل اکسیژن بودن – انقباض و انبساط شدن شلنگ ج: گاز مصرفی دارای اب است . 32برای بستن لوله بهتر است از کدام گیره استفاده گردد؟ الف: آهنگری ب : موازی ج: لوله گیر د: همه موارد 33فاصله بین دو شیار مته را ؟ الف: فاز مته ب : راس مته ج: جان مته د: نوک مته 34برای کنترل فشار و حرارت در سیستم ؟ الف: شیر فلوت ب : شیر اطمینان ج: شیر خود کار .35در موقع نصب ابگرمکن الف:شیر اطمینان نیاز است ب : شیر فلوترنیاز است ج: شیر پیسوارنیاز است د: همه موارد 36شیر یک طرفه الف: اب را از هر طرف بخواهد عبور می دهد ب : برای جلو گیری از ورود اب به داخل لوله کشی ساختمان ج :برای جلو گیری از برگشت اب به داخل سیستم لوله کشی شهری 37فشار گاز اکسیژن داخل کپسول الف:051 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ب :051 اتمسفر ج: 051 میلی بار د: 051 پوند بر اینچ مربع 38برای تغییرقطر لوله در مسیر الف:از بوش ساده استفاده میشود ب : ازبوش تبدلی استفاده میشود ج: از سه راهی استفاده می شود 

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه بارگذاری شده ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درست درج نشوند ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل اين مجموعه با فرمت پي دي اف PDF که قابل کپي و آماده چاپ مي باشند را مي توانيد درپايين صفحه دانلود نمائيد 

لينک دانلود پايين صفحه


 

کد فایل : 2092811

نمونه سوالات لوله کشی,لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی,نمونه سوالات لوله کشی درجه 1,سوالات لوله کشی فنی حرفه ای,لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی,سوال

جهت دانلود دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب

 

مشخصات دانلود نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1 | بیش از 235 سوال تستی و تشریحی با جواب  با کد فایل 2092811  در دسته بندی عمومی و آزاد  با برچسب های فایل نمونه سوالات لوله کشی,لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی,نمونه سوالات لوله کشی درجه 1,سوالات لوله کشی فنی حرفه ای,لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی,سوال  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .