خانه / آموزش

آموزش

کتاب چه اعدادی در رمز گشائی گنج نامه و نقشه گنج بکار برده می شودو چگونه با شناسائی آن اعداد نقشه گنج را ساده تر پیدا و بازگشائی کنیم

فایلی با عنوان کتاب چه اعدادی در رمز گشائی گنج نامه و نقشه گنج بکار برده می شودو چگونه با شناسائی آن اعداد نقشه گنج را ساده تر پیدا و بازگشائی کنیم در دسته بندی آموزش با برچسب دفینه و اعداد,زیر خاکی و اعداد,عدد نقشه گنج,عدد طلا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

شرح مکاسب

فایلی با عنوان شرح مکاسب در دسته بندی آموزش با برچسب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس اول جغرافیای 2 یازدهم (معنا ومفهوم ناحیه)

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس اول جغرافیای 2 یازدهم (معنا ومفهوم ناحیه) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود,پاورپوینت,پاورپوینت آموزشی جغرافی2,دانلود پاورپوینت مدارس,پاورپوینت آموزشی دروس متوسطه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس دوم جغرافیای 2 یازدهم (انسان و ناحیه)

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس دوم جغرافیای 2 یازدهم (انسان و ناحیه) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود,پاورپوینت,آموزشی,جغرافیا,دانلود پاورپوینت جغرافیا,پاورپوینت مدارس,پاورپوینت آموزشی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس سوم جغرافیای 2 یازدهم (نواحی آب و هوایی)

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس سوم جغرافیای 2 یازدهم (نواحی آب و هوایی) در دسته بندی آموزش با برچسب نواحی آب و هوایی,پاورپوینت نواحی آب و هوایی,دانلود,پاورپوینت,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس چهارم جغرافیای 2 یازدهم (ناهمواری ها و اشکال زمین)

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس چهارم جغرافیای 2 یازدهم (ناهمواری ها و اشکال زمین) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود,پاورپوینت,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس,پاورپوینت رایگان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس پنجم جغرافیای 2 یازدهم (نواحی زیستی)

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس پنجم جغرافیای 2 یازدهم (نواحی زیستی) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود,پاورپوینت,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس,جغرافیا,جغرافیا2 در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت روان شناسی یازدهم(درس اول تا درس چهارم)

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت روان شناسی یازدهم(درس اول تا درس چهارم) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود,پاورپوینت,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس,روان شناسی یازدهم,روان شناسی یازدهم کل دروس در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »