خانه / علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

پاورپوینت درس پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی، درس 9 مطالعات اجتماعی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی، درس 9 مطالعات اجتماعی در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 مطالعات هشتم ( ساختار و تشکیلات دولت )

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 مطالعات هشتم ( ساختار و تشکیلات دولت ) در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب ساختار و تشکیلات دولت,پاورپوینت,پاورپوینت پتیه هشتم,مطالعات اجتماعی,پایه هشتم,مطالعات اجتماعی پایه هشت,مطالعات هشتم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 مطالعات هشتم ( وظایف دولت)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 مطالعات هشتم ( وظایف دولت) در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب وظایف دولت,پاورپوینت,مطالعات اجتماعی پایه هشتم,پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم,مطالعات اجتماعی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 مطالعات هشتم ( تعاون )

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 مطالعات هشتم ( تعاون ) در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب تعاون,پاورپوینت,مطالعات اجتماعی,مطالعات اجتماعی پایه هشتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت مطالعات هشتم,مطالعات هشتم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 مطالعات هشتم ( تعاون )

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 مطالعات هشتم ( تعاون ) در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب تعاون,پاورپوینت,پاورپوینت مطالعات هشتم,پاورپوینت پایه هشتم,مطالعات اجتماعی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 12مطالعات هشتم ( عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی )

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 12مطالعات هشتم ( عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی ) در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب پاورپوینت پایه هشتم,مطالعات اجتماعی پایه هشتم,مطالعات اجتماعی,پایه هشتم,پاورپوینت مطالعات پایه هشتم,پاورپوینت در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 11 مطالعات هشتم ( ورود اسلام به ایران)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 11 مطالعات هشتم ( ورود اسلام به ایران) در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب مطالعات اجتماعی,مطالعات اجتماعی پایه هشتم,ورود اسلام به ایران,پاورپوینت,پاورپوینت مطالعات اجتماعی,پاورپوینت پایه هشتم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 مطالعات هشتم ( از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا ) )

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 مطالعات هشتم ( از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا ) ) در دسته بندی علوم اجتماعی با برچسب پاورپوینت,پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم,مطالعات اجتماعی,پاورپوینت پایه هشتم,مطالعات اجتماعی پایه هشتم,از رحلت پیامبر تا قیام کربلا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »