خانه / علوم ارتباطات

علوم ارتباطات

تحقیق درباره نگرش اقتصادی به روابط عمومی

فایلی با عنوان تحقیق درباره نگرش اقتصادی به روابط عمومی در دسته بندی علوم ارتباطات با برچسب نگرش اقتصادی به روابط عمومی,نگرش اقتصادی,روابط عمومی,نگرش,اقتصادی,بانک علم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی

فایلی با عنوان تحقیق درباره نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی در دسته بندی علوم ارتباطات با برچسب بانک علم,روابط عمومی,گشترش,افکار عمومی,ارتباطات,روابط,عمومی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره ملاک دوست یابی

فایلی با عنوان تحقیق درباره ملاک دوست یابی در دسته بندی علوم ارتباطات با برچسب ملاک انتخاب دوست,دوست یابی,روابط عمومی,ارتباطات,دوست صمیمی,رفیق,بانک علم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره مناظره و گفتگوی علمی

فایلی با عنوان تحقیق درباره مناظره و گفتگوی علمی در دسته بندی علوم ارتباطات با برچسب گفتگو اجتماعی,گفتگو علمی,علوم اجتماعی,روابط عمومی,بانک علم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره ملاک دوست یابی

فایلی با عنوان تحقیق درباره ملاک دوست یابی در دسته بندی علوم ارتباطات با برچسب ملاک انتخاب دوست,دوست یابی,روابط عمومی,ارتباطات,دوست صمیمی,رفیق,بانک علم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره مناظره و گفتگوی علمی

فایلی با عنوان تحقیق درباره مناظره و گفتگوی علمی در دسته بندی علوم ارتباطات با برچسب گفتگو اجتماعی,گفتگو علمی,علوم اجتماعی,روابط عمومی,بانک علم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »