خانه / فیزیک

فیزیک

تحقیق درباره مواد نوری

فایلی با عنوان تحقیق درباره مواد نوری در دسته بندی فیزیک با برچسب منشور,مواد نوری,فیزیک,علوم تجربی,بانک علم,منشور قطبنده در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره مواد پارامغناطيس

فایلی با عنوان تحقیق درباره مواد پارامغناطيس در دسته بندی فیزیک با برچسب پارامغناطیس,مغناطیس,بانک علم,میدان مغناطیسی,خاصیت مغناطیسی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره مفاهیم و قوانین مكانیك نیوتنی

فایلی با عنوان تحقیق درباره مفاهیم و قوانین مكانیك نیوتنی در دسته بندی فیزیک با برچسب رنه دکارت,فیزیک,نیوتون,مکانیک,فیزیک دکارت,بانک علم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درمورد مغناطیس

فایلی با عنوان تحقیق درمورد مغناطیس در دسته بندی فیزیک با برچسب نیرو مغناطیسی,میدان مغناطیسی,الکترو مغناطیسی,مغناطیس,الکترون,فیزیک,بانک علم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره مغناطيس

فایلی با عنوان تحقیق درباره مغناطيس در دسته بندی فیزیک با برچسب مغناطیس,الکترومغناطیس,الکترون,فیزیک,مواد غیر مغناطیسی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره مثلث های رلو

فایلی با عنوان تحقیق درباره مثلث های رلو در دسته بندی فیزیک با برچسب تحقیق,بانک علم,مثلث رلو,فیزیک,علوم تجربی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تحقیق درباره متافيزيك دكارت

فایلی با عنوان تحقیق درباره متافيزيك دكارت در دسته بندی فیزیک با برچسب مقاله درباره متافيزيك دكارت,تحقیق درمورد متافيزيك دكارت,متافيزيك دكارت,بانک علم,متا فیزیک دکارت,فیزیک در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »