خانه / مهندسی جوش

مهندسی جوش

دانلود اصول انتخاب الکترود جوشکاری

فایلی با عنوان اصول انتخاب الکترود جوشکاری در دسته بندی مهندسی جوش با برچسب الکترود جوشکاری,جنس فلز پایه,جنس قطعه کار جوش,welding,material,base metal,فولادهای کم آلیاژ,فولادهای ساده کربنی,جوش,مهندسی جوش, الکترود در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری NDT در آزمایش آنها

فایلی با عنوان تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری NDT در آزمایش آنها در دسته بندی مهندسی جوش با برچسب سیستم های قدرت,تست های غیر مخرب,کروماتوگرافی,ویسکوزیته,دوربین کرونا,ترموگرافی,اشعه مادون قرمز در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود آموزش جوشکاری به زبان فارسی

فایلی با عنوان آموزش جوشکاری به زبان فارسی در دسته بندی مهندسی جوش با برچسب کتاب مهندسی جوش,آموزش جوشکاری,جوشکاری میگ,جوشکاری آرگون,پروژه جوشکاری,مقالات جوشکاری,مهندس آداب آئازه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود مجموعه آموزش جامع (جوش، بازرسی، عیوب، دستورالعمل) لوله های انتقال نفت و گاز

فایلی با عنوان مجموعه آموزش جامع (جوش، بازرسی، عیوب، دستورالعمل) لوله های انتقال نفت و گاز در دسته بندی مهندسی جوش با برچسب جوشکاری خطوط لوله,بازرسی جوش لوله,بازرسی خطوط لوله,نصب لوله های صنعتی,استاندارد جوشکاری خطوط لوله,API 1104,روش های جوشکاری لوله ها,Pipe Welding Procedure در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود تست های غیر مخرب جوش (Non Destructive Test)

فایلی با عنوان تست های غیر مخرب جوش (Non Destructive Test) در دسته بندی مهندسی جوش با برچسب کتاب تست های غیر مخرب جوش,کتاب تست های جوش,تست های مخرب,Non Destructive Test,Destructive Test,Visual Test,Leak Test,Liquid Penetrate Test,Magnetic Particles Test,Eddy Current Test,Radiography Test در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود سازه های پیچ و مهره ای (Bolt & Nut Structures)

فایلی با عنوان سازه های پیچ و مهره ای (Bolt & Nut Structures) در دسته بندی مهندسی جوش با برچسب سازه های پیچ و مهره ای,Bolt and Nut Structures,روش های تولید پیچ,انواع سر پیچ,وصله ستون ها در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود شبیه سازی جوشکاری و اتصال آلیاژهای آلومینیوم به روش آنالیز اجزای محدود

فایلی با عنوان شبیه سازی جوشکاری و اتصال آلیاژهای آلومینیوم به روش آنالیز اجزای محدود در دسته بندی مهندسی جوش با برچسب شبیه سازی جوشکاری,اتصال آلیاژهای آلومینیوم,روش آنالیز اجزای محدود,Finite Element Analysis,Welding Simulations,Gas Metal Arc Welding Aluminum,Weld Residual Stresses در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »