خانه / نظریه های عمومی مدیریت

نظریه های عمومی مدیریت

دانلود جزوه برنامه ریزی استراتژیک موسی خانی

فایلی با عنوان جزوه برنامه ریزی استراتژیک موسی خانی در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب دانلود, جزوه ,برنامه ریزی استراتژیک ,موسی خانی, فرمت ,pdf ,دستنویس, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف

فایلی با عنوان جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب جزوه ,مدیریت بازاریابی ,اخلاصی , دانشگاه ,صنعتی شریف, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل _ کاظمی _ دانشگاه تهران

فایلی با عنوان خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل _ کاظمی _ دانشگاه تهران در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب خلاصه, کتاب ,بازاریابی خدمات, زیمل , کاظمی , دانشگاه تهران, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران

فایلی با عنوان خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب خلاصه ,کتاب ,چگونگی ,نوشتن ,طرح کسب و کار , کاظمی , دانشگاه تهران, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان

فایلی با عنوان خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب دانلود ,خلاصه كتاب ,مداخلات بهسازي سازمان ,كماليان, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا

فایلی با عنوان خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب دانلود, خلاصه کتاب ,تحقیقات بازاریابی ,مالهوترا, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود مجموعه تستهای کتاب مدیریت عمومی الوانی همراه با کلید

فایلی با عنوان مجموعه تستهای کتاب مدیریت عمومی الوانی همراه با کلید در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب مجموعه, تستهای, کتاب, مدیریت عمومی ,الوانی ,کلید ,تایپ شده, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی

فایلی با عنوان جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب دانلود ,جزوه ,مدیریت سازمانهای پیچیده, دیدگاه, استراتژیک , همراهی, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات

فایلی با عنوان جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات در دسته بندی نظریه های عمومی مدیریت با برچسب دانلود ,جزوه ,مدیریت استراتژیک ,بازاریابی , دانشگاه علوم و تحقیقات, در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »