خانه / پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی

دانلود پاورپوینت آموزش درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب زندگی انسان های اوّلیه، گردآوری خوراک و شکار، ابزارهای انسان های اوّلیه، کشف آتش، کشاورزی انسان های اوّلیه، اهلی کردن حیوانات توسط انسان های اوّلیه،درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش درس نهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس نهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب دانلود پاورپوینت، دانلود، پاورپوینت درس نهم، درس 9 مطالعات اجتماعی ، اسلاید مطالعات اجتماعی ، اجتماعی چهارم ابتدایی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب درس ده مطالعات چهارم، درس 10 ، مطالعات اجتماعی ، چهارم دبستان، پاورپوینت ، دانلود پاورپوینت کلاس چهارم، مورخان، مورخ، باستان شناس، موزه ها در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب جغرافی دان، جغرافی ، مطالعه جغرافیا، نقشه، عکس جغرافیایی، فیلم جغرافیایی، درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی، پاورپوینت مطالعات چهارم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش درس ششم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس ششم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب فایل، کلاس هوشمند، کلاس چهارم ابتدایی، جهت های جغرافیایی، جهت های اصلی ، شمال، جنوب، مشرق، مغرب ، شمال غربی، قطب شمال در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب زندگی در شهر و روستا، زندگی شهری، شهرهای پرجمعیت، زندگی روستایی، عشایر، شهردار، شورای روستا، استان ها، استان های ایران، درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب سئوالات درس نقشه محله ما، نقشه محله، درس 4 مطالعات چهارم ابتدایی، عکس هوایی ، فرق عکس از بالا و روبرو، راهنمای نقشه ، دانلود پاورپوینت چهارم دبستان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش درس سوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

فایلی با عنوان پاورپوینت آموزش درس سوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در دسته بندی پاورپوینت آموزشی چهارم ابتدایی با برچسب امکانات عمومی محلّه، خرید عاقلانه ، پس انداز، خرید و فروش در محلّه ، درس سوم اجتماعی چهارم، فایل کلاس هوشمند ، کلاس هوشمند چهارم ابتدایی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »