خانه / پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه های روانشناسی

دانلود متغیر کیفیت زندگی زناشویی پیشینه پژوهش

فایلی با عنوان متغیر کیفیت زندگی زناشویی پیشینه پژوهش در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پرسشنامه طلاق عاطفی

فایلی با عنوان پرسشنامه طلاق عاطفی در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پرسشنامه حل تعارض زوجین

فایلی با عنوان پرسشنامه حل تعارض زوجین در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل word پرسشنامه سازگاری اسپانیر

فایلی با عنوان فایل word پرسشنامه سازگاری اسپانیر در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل word پرسشنامه رضایت مندی زناشویی(انریچ )

فایلی با عنوان فایل word پرسشنامه رضایت مندی زناشویی(انریچ ) در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل word پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

فایلی با عنوان فایل word پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پیشینه پژوهش پایان نامه روانشناسی طلاق عاطفی

فایلی با عنوان پیشینه پژوهش پایان نامه روانشناسی طلاق عاطفی در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب ع تعاریف برای طلاق عاطفی 1- در طلاق عاطفی طرفین هیچ گونه عشق و علاقه و صمیمیت نسبت به یکدیگر ندارند و از مجاورت با یکدیگر هیچگونه لذتی کسب نمی کنند آنها علی رغم این عدم عشق و علاقه به زندگی با یکدیگر تن داده و جدا نمی شوند(فردوسی پور، 1384). 2- در طلاق عاطفی دو نفر بصورت فیزیکی از یکدیگر جدا نمی شوند بلکه با هم زندگی می کنند و شرایطی بر روابط آنها حاکم است که در طلاق متعارف وجود ندارد این اتفاق می تواند یکطرفه یا دو طرفه باشد و دو طرف بتدریج متوجه شوند که جدابیت، علاقه و عاطفه مثبت که نسبت به در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پیشینه پژوهشی معنادرمانی زیر مجموعه درمان های وجودی

فایلی با عنوان پیشینه پژوهشی معنادرمانی زیر مجموعه درمان های وجودی در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل word پکیج و شرح کامل جلسات معنادرمانی

فایلی با عنوان فایل word پکیج و شرح کامل جلسات معنادرمانی در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب فصل دوم پایان نامه،روانشناسی،پیشینه پژوهش،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،پایان نامه،دانشگاه تهران، در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج

فایلی با عنوان فایل word سیاهه بی ثباتی ازدواج در دسته بندی پایان نامه های روانشناسی با برچسب سیاهه بی ثباتی ازدواج. سیاهه بی ثباتی ازدواج، یک ابزار ۱۴ پرسشی است که برای اندازه گیری نبود ثبات ازدواج زناشویی به دست (ادواردز و همکاران ۲، ۱۹۸۷، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۷) تدوین شده است. این آزمون برای نخستین بار در سال ۱۹۸۰ در برای ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و همچنین برای زن و مرد متأهل ۱۵۷۸ در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. نمره گذاری این پرسشامه به صورت لیکرت 1 تا 4 است که برای هرگز نمره 1 و برای همیشه نمره 4 دریافت می کند.هر چه امتیازات فرد بیشتر باشد احتمال طلاق و بی ثباتی ازدواج وی افزایش خوا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »