اندازه گیری ضریب نفوذ گاز های CH4 , CO2 , N2 در هیدرو كربنهای نفتی

فایلی با عنوان اندازه گیری ضریب نفوذ گاز های CH4 , CO2 , N2 در هیدرو كربنهای نفتی در دسته بندی مهندسی شیمی با برچسب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغن های خودرو به روش استخراج با حلال پروپان

فایلی با عنوان شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغن های خودرو به روش استخراج با حلال پروپان در دسته بندی مهندسی شیمی با برچسب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی

فایلی با عنوان شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی در دسته بندی مهندسی شیمی با برچسب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

فایلی با عنوان شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی در دسته بندی مهندسی شیمی با برچسب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر تروپش جهت تولید سوختهای سنتزی

فایلی با عنوان مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر تروپش جهت تولید سوختهای سنتزی در دسته بندی مهندسی شیمی با برچسب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »