پاورپوینت بخش یازدهم تفکر خلاق (واگرا) کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت بخش یازدهم تفکر خلاق (واگرا) کارگاه کارآفرینی و تولید دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت تفکر خلاق در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت بخش سیزدهم توسعه خلاقیت تیمی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت بخش سیزدهم توسعه خلاقیت تیمی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تشخیص فرصت ایده پردازی و ارزیابی ایده کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت تشخیص فرصت ایده پردازی و ارزیابی ایده کارگاه کارآفرینی و تولید دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت تشخیص فرصت,ایده پردازی,ارزیابی ایده در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت ایده یابی ساختن ایده و الگوبرداری کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت ایده یابی ساختن ایده و الگوبرداری کارگاه کارآفرینی و تولید دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت ایده یابی,ساختن ایده,الگوبرداری در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت نوآوری و تریز کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت نوآوری و تریز کارگاه کارآفرینی و تولید دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت نوآوری و تریز در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »