خانه / بایگانی برچسب: آزمون جامع

بایگانی برچسب: آزمون جامع

نمونه سوالات درس «انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات درس «انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,انگلیسی تخصصی,مدیر فنی بند ب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

مجموعه طلایی «نمونه سوالات مدیران فنی بند ب» + پاسخ

فایلی با عنوان مجموعه طلایی «نمونه سوالات مدیران فنی بند ب» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,مدیر فنی بند ب,آزمون جامع گردشگری,مجموعه طلایی نمونه سوال در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

مجموعه طلایی «نمونه سوالات راهنمایان فرهنگی» + پاسخ

فایلی با عنوان مجموعه طلایی «نمونه سوالات راهنمایان فرهنگی» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,راهنمای فرهنگی,آزمون جامع گردشگری,مجموعه طلایی نمونه سوال در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامع «شناخت اماکن تاریخی ایران» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات جامع «شناخت اماکن تاریخی ایران» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,شناخت اماکن تاریخی ایران,راهنمای فرهنگی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامع «آشنایی با پستانداران ایران» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات جامع «آشنایی با پستانداران ایران» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,آشنایی با پستانداران,راهنمای طبیعت گردی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامع «آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات جامع «آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,آشنایی با جوامع محلی,راهنمای طبیعت گردی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامع «برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات جامع «برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها,مدیر فنی بند ب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامع «بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات جامع «بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,بازاریابی گردشگری,مدیر فنی بند ب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامع «آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات جامع «آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری» + پاسخ در دسته بندی آموزش با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,آشنایی با قوانین گردشگری,مدیر فنی بند ب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامع «شناخت صنعت گردشگری» + پاسخ

فایلی با عنوان نمونه سوالات جامع «شناخت صنعت گردشگری» + پاسخ در دسته بندی سیر و سفر با برچسب آزمون جامع,نمونه سوال,آزمون جامع گردشگری,شناخت صنعت گردشگری,راهنمای فرهنگی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »