خانه / بایگانی برچسب: دانلود رایگان پاورپوینت

بایگانی برچسب: دانلود رایگان پاورپوینت

پاورپوینت درس 2 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (1): زمان و مکان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (1): زمان و مکان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 2 , درس دوم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت گسترش محتوا (1): زمان و مکان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 نگارش پایه یازدهم: اجزای نوشته: ساختار و محتوا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 نگارش پایه یازدهم: اجزای نوشته: ساختار و محتوا در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس اول , نگارش , پایه یازدهم , قسمت اجزای نوشته: ساختار و محتوا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (2): شخصیت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (2): شخصیت در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت گسترش محتوا (2): شخصیت در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (3): گفت و گو

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (3): گفت و گو در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 4 , درس چهارم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت گسترش محتوا (3): گفت و گو در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 نگارش پایه یازدهم: سفر نامه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 نگارش پایه یازدهم: سفر نامه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت سفر نامه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 نگارش پایه یازدهم: کاهش محتوا: خلاصه نویسی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 نگارش پایه یازدهم: کاهش محتوا: خلاصه نویسی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت کاهش محتوا: خلاصه نویسی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 هدیه های آسمان دوم دبستان (ابتدایی): پيامبران خدا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 هدیه های آسمان دوم دبستان (ابتدایی): پيامبران خدا در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , هدیه های آسمان , دوم دبستان , قسمت پيامبران خدا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی آشنایی با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی آشنایی با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس ١ , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت آشنایی با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: نقّاشی با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: نقّاشی با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 3 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت نقّاشی با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: کار با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: کار با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 2 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت کار با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »