خانه / بایگانی برچسب: دانلود رایگان پاورپوینت

بایگانی برچسب: دانلود رایگان پاورپوینت

پاورپوینت درس 7 آموزش قرآن پایه هشتم: سورهٔ روم و سورهٔ لقمان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 آموزش قرآن پایه هشتم: سورهٔ روم و سورهٔ لقمان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 7 , درس هفتم , آموزش قرآن هشتم , کلاس هشتم , پایه هشتم , قسمت سوره روم , سوره لقمان , قرآن کریم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره احزاب

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره احزاب در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 8 , درس هشتم , آموزش قرآن هشتم , کلاس هشتم , پایه هشتم , قسمت سوره احزاب , قرآن کریم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره سَبَأ و سوره فاطر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره سَبَأ و سوره فاطر در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 9 , درس نهم , آموزش قرآن هشتم , کلاس هشتم , پایه هشتم , قسمت سوره سَبَأ , سوره فاطر , قرآن کریم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره یس و سوره صافّات

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره یس و سوره صافّات در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 10 , درس دهم , آموزش قرآن هشتم , کلاس هشتم , پایه هشتم , قسمت سوره یس , سوره صافّات , قرآن کریم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 آموزش قرآن پایه نهم: سوره شوری و سوره زُخرُف (آموزش مفاهیم)، یادآوری تلفظ حروف خاص (1)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 آموزش قرآن پایه نهم: سوره شوری و سوره زُخرُف (آموزش مفاهیم)، یادآوری تلفظ حروف خاص (1) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس یکم , آموزش قرآن , پایه نهم , کلاس نهم , قسمت سوره شوری و سوره زُخرُف , آموزش مفاهیم , یادآوری تل در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 آموزش قرآن پایه نهم: سوره دُخان و سوره جاثیه (آموزش مفاهیم)، یادآوری تلفظ حروف خاص (2)، محمد رسول الله (ص)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 آموزش قرآن پایه نهم: سوره دُخان و سوره جاثیه (آموزش مفاهیم)، یادآوری تلفظ حروف خاص (2)، محمد رسول الله (ص) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 2 , درس دوم , آموزش قرآن , پایه نهم , کلاس نهم , قسمت سوره دُخان و سوره جاثیه , آموزش مفاهیم , یادآوری تل در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 11 آموزش قرآن پایه نهم: سوره نَبَأ و سوره غاشِیه، آموزش مفاهیم (آموزش مفاهیم)، من زنده ام

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 11 آموزش قرآن پایه نهم: سوره نَبَأ و سوره غاشِیه، آموزش مفاهیم (آموزش مفاهیم)، من زنده ام در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 11 , درس یازدهم , آموزش قرآن , پایه نهم , کلاس نهم , قسمت سوره نَبَأ و سوره غاشِیه, آموزش مفاهیم , آموزش در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 آموزش قرآن پایه نهم: سوره احقاف و سوره محمد(ص) (آموزش مفاهیم)، کوتاهی و کشیدگی حرکات، بهداشت روانی در قرآن (1)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 آموزش قرآن پایه نهم: سوره احقاف و سوره محمد(ص) (آموزش مفاهیم)، کوتاهی و کشیدگی حرکات، بهداشت روانی در قرآن (1) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , آموزش قرآن , پایه نهم , کلاس نهم , قسمت سوره احقاف و سوره محمد(ص) , آموزش مفاهیم , کوتاهی و ? در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 آموزش قرآن پایه نهم: سوره فتح و سوره حُجُرات (آموزش مفاهیم)، وقف و ابتدا و نظم قرائت، بهداشت روانی در قرآن (2)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 آموزش قرآن پایه نهم: سوره فتح و سوره حُجُرات (آموزش مفاهیم)، وقف و ابتدا و نظم قرائت، بهداشت روانی در قرآن (2) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 4 , درس چهارم , آموزش قرآن , پایه نهم , کلاس نهم , قسمت سوره فتح و سوره حُجُرات , آموزش مفاهیم , وقف و اب? در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 آموزش قرآن پایه نهم: سوره ذاریات و سوره قمر (آموزش مفاهیم)، وقف در آخر جمله، انبساط و گسترش جهان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 آموزش قرآن پایه نهم: سوره ذاریات و سوره قمر (آموزش مفاهیم)، وقف در آخر جمله، انبساط و گسترش جهان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , آموزش قرآن , پایه نهم , کلاس نهم , قسمت سوره ذاریات و سوره قمر , آموزش مفاهیم , وقف در آخر در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »