خانه / بایگانی برچسب: ریاضی (صفحه 10)

بایگانی برچسب: ریاضی

پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان بخش سیزدهم

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی اول دبستان بخش سیزدهم در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,اول,دبستان,بخش,سیزدهم,ریاضی اول دبستان,درس سیزدهم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان محاسبه ضرب

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان محاسبه ضرب در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,سوم,دبستان,محاسبه,ضرب,ریاضی سوم دبستان محاسبه ضرب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان حذف حالت های نامطلوب

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان حذف حالت های نامطلوب در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,سوم,دبستان,حذف,حالت,های در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان موضوع انتخاب نمودار

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان موضوع انتخاب نمودار در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,سوم,دبستان,موضوع,انتخاب,نمودار در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع میانگین

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع میانگین در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,پنجم,دبستان,موضوع,میانگین,پایان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع مساحت لوزی و ذوزنقه

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع مساحت لوزی و ذوزنقه در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,پنجم,دبستان,موضوع,مساحت,لوزی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع محیط دایره

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع محیط دایره در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,پنجم,دبستان,موضوع,محیط,دایره در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع گنجایش

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع گنجایش در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,پنجم,دبستان,موضوع,گنجایش,پایان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع عددهای اعشاری

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع عددهای اعشاری در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,پنجم,دبستان,موضوع,عددهای,اعشاری در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع ضرب عددهای اعشاری

فایلی با عنوان پاورپوینت در مورد ریاضی پنجم دبستان موضوع ضرب عددهای اعشاری در دسته بندی آموزش با برچسب ریاضی,پنجم,دبستان,موضوع,ضرب,عددهای در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »