خانه / بایگانی برچسب: قابل ویرایش

بایگانی برچسب: قابل ویرایش

پاورپوینت درس ٢٢ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ٢٢ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 22,درس بیست و دوم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,مبارزه‌ ی مردم ایران با اتعمار در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟ در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 12 مطالعات,پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟ در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مطالعه‌ی موردی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مطالعه‌ی موردی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 20 مطالعات,پاورپوینت درس بیستم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,پاورپوینت مطالعات پایه ششم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): استعمار چیست؟

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): استعمار چیست؟ در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 21 مطالعات,درس بیست و یکم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,پاورپوینت مطالعات پایه ششم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): همسایگان ما

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): همسایگان ما در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 19 مطالعات,پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,قسمت همسایگان ما در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): ویژگی‌های دریاهای ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): ویژگی‌های دریاهای ایران در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 17 مطالعات,پاورپوینت درس هفدهم مطالعات.,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,قسمت ویژگی‌های دریاهای ایران در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دریا، نعمت خداوندی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دریا، نعمت خداوندی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 18 مطالعات,پاورپوینت درس هجدهم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,پاورپوینت مطالعات پایه ششم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انواع لباس

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انواع لباس در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 15 مطالعات,پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,قسمت انواع لباس در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): لباس از تولید تا مصرف

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): لباس از تولید تا مصرف در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 16 مطالعات,پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,پاورپوینت مطالعات پایه ششم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): برنامه ریزی برای اوقات فراغت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): برنامه ریزی برای اوقات فراغت در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلودرایگان پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 14 مطالعات,پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات,پاورپوینت مطالعات کلاس ششم,پاورپوینت مطالعات پایه ششم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »