خانه / بایگانی برچسب: قابل ویرایش

بایگانی برچسب: قابل ویرایش

پاورپوینت درس 1 نگارش پایه یازدهم: اجزای نوشته: ساختار و محتوا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 نگارش پایه یازدهم: اجزای نوشته: ساختار و محتوا در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس اول , نگارش , پایه یازدهم , قسمت اجزای نوشته: ساختار و محتوا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (1): زمان و مکان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (1): زمان و مکان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 2 , درس دوم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت گسترش محتوا (1): زمان و مکان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (2): شخصیت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (2): شخصیت در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت گسترش محتوا (2): شخصیت در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (3): گفت و گو

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 نگارش پایه یازدهم: گسترش محتوا (3): گفت و گو در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 4 , درس چهارم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت گسترش محتوا (3): گفت و گو در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 نگارش پایه یازدهم: سفر نامه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 نگارش پایه یازدهم: سفر نامه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت سفر نامه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 نگارش پایه یازدهم: کاهش محتوا: خلاصه نویسی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 نگارش پایه یازدهم: کاهش محتوا: خلاصه نویسی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , نگارش , پایه یازدهم , قسمت کاهش محتوا: خلاصه نویسی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 هدیه های آسمان دوم دبستان (ابتدایی): پيامبران خدا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 هدیه های آسمان دوم دبستان (ابتدایی): پيامبران خدا در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , هدیه های آسمان , دوم دبستان , قسمت پيامبران خدا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: شهرها و روستاها

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: شهرها و روستاها در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس اول , جغرافیا کاربردی , پایه دوازدهم انسانی , قسمت شهرها و روستاها در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: مدیریت شهر و روستا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: مدیریت شهر و روستا در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 2 , درس دوم , جغرافیا کاربردی , پایه دوازدهم انسانی , قسمت مدیریت شهر و روستا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 جغرافیا (کاربردی) پایه دوازدهم انسانی: ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , جغرافیا کاربردی , پایه دوازدهم انسانی , قسمت ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »