خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت

بایگانی برچسب: پاورپوینت

پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی ( پویایی زمین )

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی ( پویایی زمین ) در دسته بندی زمین شناسی با برچسب پویایی زمین,پاورپوینت پویایی زمین,پاورپوینت زمین شناسی,پاورپوینت,زمین شناسی,فصل 6 زمین شناسی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 7 زمین شناسی ( زمین شناسی ایران )

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 7 زمین شناسی ( زمین شناسی ایران ) در دسته بندی زمین شناسی با برچسب زمین شناسی ایران,پاورپوینت زمین شناسی,فصل هفت زمین شناسی,زمین شناسی,پاورپینت فصل7 زمین شناسی,پاورپوینت در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 1 شیمی دوازدهم ( مولکول ها در خدمت تندرستی )

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 1 شیمی دوازدهم ( مولکول ها در خدمت تندرستی ) در دسته بندی شیمی با برچسب شیمی دوازدهم,پایه دوازدهم,پاورپوینت شیمی دوازدهم,پاورپوینت,مولکول ها در خدمت تندرستی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 3 شیمی دوازدهم ( شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری )

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 3 شیمی دوازدهم ( شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ) در دسته بندی شیمی با برچسب شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی,پاورپوینت شیمی دوازدهم,پاورپوینت شیمی 12,فصل 3 شیمی 12,فصل 3 شیمی دوازدهم,پاورپوینت,شیمی دوازدهم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 2 شیمی دوازدهم ( آسایش و رفاه در سایه شیمی )

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 2 شیمی دوازدهم ( آسایش و رفاه در سایه شیمی ) در دسته بندی شیمی با برچسب آسایش و رفاه در سایه شیمی,پاورپوینت,پاورپوینت شیمی دوازدهم,شیمی دوازدهم,شیمی 12,فصل 2 شیمی 12,فصل 2 شیمی دوازدهم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل اول زمین شناسی ( آفرینش کیهان و تکوین زمین )

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل اول زمین شناسی ( آفرینش کیهان و تکوین زمین ) در دسته بندی زمین شناسی با برچسب پاورپوینت زمین شناسی,پاورپوینت,زمین شناسی,زمین شناسی پایه یازدهم,زمین شناسی یازدهم,آفرینش کیهان و تکوین زمین در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی هشتم، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی هشتم، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت,مطالعات,اجتماعی,مطالعات اجتماعی,سلطان محمود غزنوی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی نهم، ایران در دوران حکومت پهلوی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی نهم، ایران در دوران حکومت پهلوی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت,مطالعات,اجتماعی,رضاشاه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی نهم، انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی نهم، انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت,مطالعات,اجتماعی,انقلاب,مظفرالدین شاه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی هشتم، میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی هشتم، میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت,مطالعات,اجتماعی,سلجوقی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »