خانه / بایگانی برچسب: پایه دوم ابتدایی

بایگانی برچسب: پایه دوم ابتدایی

پاورپوینت درس 2 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: هوای سالم، ‌آب سالم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: هوای سالم، ‌آب سالم در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 2 , فصل دوم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت هوای سالم, ‌آب سالم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زنگ علوم (گردش در باغ)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زنگ علوم (گردش در باغ) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 1 , فصل یکم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت زنگ علوم (گردش در باغ) در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین 1

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین 1 در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 3 , فصل سوم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت زندگی ما و گردش زمین 1 در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین 2

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین 2 در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 4 , فصل چهارم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت زندگی ما و گردش زمین 2 در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن 1

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن 1 در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 5 , فصل پنجم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت پیام رمز را پیدا کن 1 در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن 2

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن 2 در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 6 , فصل ششم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت پیام رمز را پیدا کن 2 در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: اگر تمام شود

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: اگر تمام شود در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 7 , فصل هفتم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت اگر تمام شود در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: بسازیم و لذت ببریم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: بسازیم و لذت ببریم در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 8 , فصل هشتم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت بسازیم و لذت ببریم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: سرگذشت دانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: سرگذشت دانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 9 , فصل نهم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت سرگذشت دانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: درون آشیانه ها

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: درون آشیانه ها در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , فصل 10 , فصل دهم ,علوم تجربی , پایه دوم ابتدایی , کلاس دوم دبستان , قسمت درون آشیانه ها در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »