خانه / بایگانی برچسب: پایه سوم ابتدایی

بایگانی برچسب: پایه سوم ابتدایی

پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): آب ماده اي با ارزش

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): آب ماده اي با ارزش در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت آب ماده اي با ارزش در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): زنگ علوم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): زنگ علوم در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس یکم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت زنگ علوم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): خوراکی ها

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): خوراکی ها در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 2 , درس دوم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت خوراکی ها در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): مواد اطراف ما

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): مواد اطراف ما در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت مواد اطراف ما در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): اندازه گيري مواد

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): اندازه گيري مواد در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 4 , درس چهارم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت اندازه گيري مواد در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): زندگی ما و آب

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): زندگی ما و آب در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت زندگی ما و آب در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نور و مشاهده‌ی اجسام

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نور و مشاهده‌ی اجسام در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 7 , درس هفتم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت نور و مشاهده‌ی اجسام در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): جست و جو کنیم و بسازیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): جست و جو کنیم و بسازیم در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 8 , درس هشتم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت جست و جو کنیم و بسازیم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (1)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (1) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 9 , درس نهم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت نیرو همه جا (1) در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (2)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (2) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 10 , درس دهم , علوم تجربی , پایه سوم ابتدایی , کلاس سوم دبستان , قسمت نیرو همه جا (2) در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »