خانه / بایگانی برچسب: پایه ششم دبستان

بایگانی برچسب: پایه ششم دبستان

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): عوامل مؤثر در کشاورزی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): عوامل مؤثر در کشاورزی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت عوامل مؤثر در کشاورزی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دوستی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دوستی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس یکم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت دوستی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 2 , درس دوم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت آداب دوستی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): تصمیم گیری چیست؟

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): تصمیم گیری چیست؟ در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت تصمیم گیری چیست در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چگونه تصمیم بگیریم؟

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چگونه تصمیم بگیریم؟ در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 4 , درس چهارم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت چگونه تصمیم بگیریم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت محصولات کشاورزی, از تولید تا در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): طلای سیاه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): طلای سیاه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 7 , درس هفتم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت طلای سیاه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): پیشرفت‌های علمی مسلمانان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): پیشرفت‌های علمی مسلمانان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 9 , درس نهم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت پیشرفت‌های علمی مسلمانان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انرژی را بهتر مصرف کنیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انرژی را بهتر مصرف کنیم در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 8 , درس هشتم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت انرژی را بهتر مصرف کنیم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟ در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 10 , درس دهم , مطالعات اجتماعی , پایه ششم دبستان , پایه ششم ابتدایی , قسمت چه عواملی موجب گسترش علوم‌ ? در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »