خانه / بایگانی برچسب: پایه ششم

بایگانی برچسب: پایه ششم

پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی آشنایی با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی آشنایی با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس ١ , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت آشنایی با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: نقّاشی با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: نقّاشی با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 3 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت نقّاشی با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: کار با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: کار با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 2 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت کار با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: هنرهای دستی (دوخت جامدادی)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: هنرهای دستی (دوخت جامدادی) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 4 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت هنرهای دستی (دوخت جامدادی) در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: تایپ در رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: تایپ در رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 5 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت تایپ در رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: نوشتن با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: نوشتن با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 6 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت نوشتن با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: کار با چوب و فلز (ساخت آویز) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 7 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت کار با چوب و فلز (ساخت آویز) در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: الگوریتم و روندنما

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: الگوریتم و روندنما در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 8 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت الگوریتم و روندنما در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: تهیه ی غذا (سالاد سبز)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: تهیه ی غذا (سالاد سبز) در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 9 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت , تهیه ی غذا (سالاد سبز) در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی کار با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی کار با رایانه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل , ویرایش , درس 2 , کار و فناوری , پایه ششم , کلاس ششم , قسمت کار با رایانه در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »