خانه / بایگانی برچسب: کلاس هفتم

بایگانی برچسب: کلاس هفتم

پاورپوینت درس 1 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و آداب تلاوت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و آداب تلاوت در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 1 , درس اول , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و آداب تلاوت در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و کنعان، پسر نوح

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و کنعان، پسر نوح در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 2 , درس دوم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و کنعان, پسر نوح در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و مسابقات قرآن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و مسابقات قرآن در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 3 , درس سوم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و مسابقات قرآن در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 4 , درس چهارم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و بهار دل ها

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و بهار دل ها در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 5 , درس پنجم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و بهار دل ها در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و روشنگر راه زندگانی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و روشنگر راه زندگانی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , درس ششم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و روشنگر راه زندگانی در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و طوفانی در دریا، طوفانی در دل

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و طوفانی در دریا، طوفانی در دل در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 7 , درس هفتم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و طوفانی در دریا, طوفانی در دل در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و نماز در اطاق ژنرال

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و نماز در اطاق ژنرال در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 8 , درس هشتم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و نماز در اطاق ژنرال در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و قرآن در نگاه دانشمندان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و قرآن در نگاه دانشمندان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 9 , درس نهم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و قرآن در نگاه دانشمندان در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و استاد عبدالباسط

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و استاد عبدالباسط در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 10 , درس دهم , آموزش قرآن , کلاس هفتم , پایه هفتم , قسمت آموزش مفاهیم و استاد عبدالباسط در سایت گو تو فایل قرار گرفت برای برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »